Gemeente Kortemark

Ontstaan en doelstellingen LDO

ldo

De gemeentelijke stuurgroep Lokaal DrugOverleg Kortemark startte haar activiteiten in 2003.
Op basis van de gegevens die voortvloeiden uit een enquête bij diverse Kortemarkse verenigingen en particulieren werden enkele problemen gesignaleerd en gedetecteerd op basis waarvan een lokaal alcohol- en drugbeleidsplan 2008-2014 opgemaakt werd.
Het plan bestaat uit 5 grote delen:

  1. Sensibiliseren: het taboe dat leeft rond het drug- en alcoholprobleem te doorbreken.
  2. Informeren: enerzijds over verslavings- en drugsproblematiek, anderzijds over het bekend maken van hulpverleningsdiensten, noodnummers, ...
  3. Aanbieden van vorming.
  4. Ontwikkelen en ondersteunen van preventie-initiatieven.
  5. Samenwerken met gespecialiseerde diensten.

Dit lokaal alcohol- en drugbeleidsplan werd door het gemeente en OCMW-bestuur goedgekeurd. Nu start de opmaak van een nieuw plan voor de periode 2015 e.v.

Kortemark is weliswaar een kleine en landelijke gemeente doch ontsnapt - net als andere gemeenten - evenmin aan het feit dat een aantal inwoners moeilijkheden ondervinden als gevolg van het (overmatig) gebruik van bepaalde 'middelen'. Zowel aan het gebruiken van aanvaarde drugs (alcohol, roken, ...) en niet-aanvaarde drugs wordt veel aandacht geschonken.  

Om mensen met een verslavingsproblematiek te helpen, steunt het gemeentebestuur van Kortemark - mede op verzoek van het LDO - de drughulpverleningsdienst Keerpunt in Torhout. 
Mensen met een verslavingsproblematiek worden er ambulant begeleidt: ze komen wekelijks of tweewekelijks op consultatie bij een therapeut, psycholoog en arts. Deze hulpverleningsmethode maakt het mogelijk om aan hun verslaving te werken en ondertussen verder te gaan werken of school te lopen. Voor elke consultatie wordt 1 euro betaald; dit maakt de hulpverlening dan ook voor iedereen betaalbaar.
Ook ouders, vrienden, kennissen van mensen met een (vermoedelijk) middelengebruik en -misbruik kunnen voor meer informatie en hulp bij deze dienst terecht. 

Het LDO werkte tevens een subsidiereglement uit waarbij aan verenigingen en die activiteiten organiseren in het kader van alcohol- en drugpreventie een logistieke en/of financiële ondersteuning kan verleend worden. 

Praktisch

Sociaal Huis

Maatschappelijke zetel en correspondentieadres : Stationsstraat 68 – 8610 Kortemark.

De burelen van het Sociaal Huis bevinden zich in De Roende in de Hospitaalstraat 31 – 8610 Kortemark.

Tel. 051 57 55 73

Openingstijden

VANWEGE CORONAMAATREGELEN VOORLOPIG ENKEL NOG OP AFSPRAAK

iedere werkdag van 9 tot 12 u.
's Namiddags op afspraak.