Gemeente Kortemark

Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK)

Het Lokaal Overleg Kinderopvang heeft de volgende opdrachten:

 • Het lokaal bestuur adviseren bij de opmaak van het lokaal beleidsplan kinderopvang en eventuele bijsturingen ervan,
 • Het lokaal bestuur adviseren over de uitvoering van het lokaal beleidsplan kinderopvang en eventuele bijsturingen ervan,
 • Het lokaal bestuur adviseren met betrekking tot de uitbouw van opvangvoorzieningen binnen de gemeente.

Het lokaal bestuur kan het Lokaal Overleg Kinderopvang aanvullende opdrachten geven.

Het Lokaal Overleg Kinderopvang is samengesteld uit de Algemene Vergadering en de stuurgroep:

 • Scholen (1 per inrichtende macht): gemeenteschool Zarren en Kortemark (1), Vrije School Werken (1), Vrije School Handzame + Edewalle (1) en Vrije school Kortemark Centrum + Elle (1)
 • Zelfstandige onthaalouders
 • Minicréches
 • Oudercomités: één per onderwijsstrekking (2)
 • Gezinsbond (1)
 • Diensten voor opvanggezinnen
 • Buitenschoolse Kinderopvang (1)
 • De schepen bevoegd voor kinderopvang
 • De schepen bevoegd voor onderwijs 
 • De afgevaardigde van de sociale dienst van het OCMW
 • De afgevaardigde van Kind en Gezin (deze persoon is niet aanwezig tijdens het overleg)
 • De gemeentelijke ambtenaren die op het gebied van sociaal- en jeugdbeleid actief zijn
 • Indien nodig, kunnen er deskundigen uitgenodigd worden.

Tot de bevoegdheid van de Algemene Vergadering behoren:

 • Het lokaal bestuur adviseren bij de opmaak van het lokaal beleidsplan kinderopvang en eventuele bijsturingen ervan.
 • Het lokaal bestuur adviseren over de uitvoering van het lokaal beleidsplan kinderopvang.
 • Het lokaal bestuur adviseren met betrekking tot de uitbouw van opvangvoorzieningen binnen de gemeente.
 • Het opstellen en wijzigen van het huishoudelijk reglement.
 • Het goedkeuren, bij geheime stemming en bij gewone meerderheid van de stemmen, van de kandidaturen voor de stuurgroep. 

De algemene vergadering komt minstens 4 maal per jaar samen (februari - juni - september - december). 

Praktisch

Sociaal Huis

Maatschappelijke zetel en correspondentieadres : Stationsstraat 68 – 8610 Kortemark.

De burelen van het Sociaal Huis bevinden zich in De Roende in de Hospitaalstraat 31 – 8610 Kortemark.

Tel. 051 57 55 73

Openingstijden

iedere werkdag van 9 tot 12 u.
's Namiddags op afspraak.