Gemeente Kortemark

Parkeren - voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap

Een  voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap wordt aangeduid met een blauw bord met witte letter 'P' en het embleem voor personen met een handicap. Dit embleem wordt ook op de grond gemarkeerd. Deze plaatsen zijn voorbehouden voor alle personen die in het bezit zijn van de speciale parkeerkaart (wegcode art. 27). 

Wie kan dergelijke parkeerplaats aanvragen?

U kan een parkeerplaats aanvragen indien:

  • Uw woonplaats niet beschikt over een garage of privéparking die een vlotte toegankelijkheid waarborgt.
  • U een voertuig bezit of vervoerd wordt door iemand die bij u inwoont.
  • U een hulpmiddel nodig heeft om u te verplaatsen.
  • Er geen voorbehouden parkeerplaats binnen 50m van uw woning is.
  • U beschikt over de speciale parkeerkaart voor personen met een handicap.

Opgelet: De parkeerplaats is geen private parkeerplaats. Iedereen die in het bezit is van de parkeerkaart voor personen met een handicap mag op deze voorbehouden plaats parkeren.

Hoe kunt u dergelijke parkeerplaats aanvragen? 

U kunt dit eenvoudig aanvragen door het formulier op het e-loket van onze website in te vullen en de speciale parkeerkaart voor personen met een handicap als bijlage toe te voegen.

Of u bezorgt het bijgevoegde aanvraagformulier, samen met een kopie van de speciale parkeerkaart voor personen met een handicap, aan het Gemeentebestuur van Kortemark.

  • Via brief: Gemeentebestuur Kortemark, Dienst Mobiliteit, Stationsstraat 68, 8610 Kortemark
  • Via e-mail: mobiliteit@kortemark.be

Verder verloop

De dienst mobiliteit legt je vraag voor aan het college van burgemeester en schepenen en brengt je schriftelijk op de hoogte van de beslissing. 

Vragen?

Indien u hierover nog vragen heeft kunt u uiteraard altijd contact opnemen met de dienst mobiliteit. Kom langs op het gemeentehuis (ma-vrij, elke voormiddag), mail naar mobiliteit@kortemark.be of bel ons via 051/57.51.34.

 

Praktisch

Mobiliteit

Stationsstraat 68

8610 Kortemark

Tel. 051 56 81 21
Fax 051 57 51 26

Openingstijden

VANWEGE CORONAMAATREGELEN VOORLOPIG ENKEL NOG OP AFSPRAAK

iedere dag van 8.30 tot 12 u.
op woensdag eveneens van 14 tot 16 u.