Gemeente Kortemark

Beheersorgaan gemeenschapscentrum

In het kader van het decreet op lokaal cultuurbeleid werd een beheersorgaan opgericht voor het gemeenschapscentrum. 
Deze raad bestaat uit de helft afgevaardigden van het gemeentebestuur en de helft gebruikers. 
Ook de schepen van cultuur en de diensten gebouwen, feestelijkheden en cultuur zijn er vertegenwoordigd. De raad komt een 3-tal keer per jaar samen en bespreekt alle nodige herstellingen, nodige wijzigingen aan de gemeentelijke gebouwen en het reglement voor zaalverhuur. 

Praktisch

Vrijetijdsloket

Torhoutstraat 9
8610 Kortemark

Tel. 051 56 61 08