Gemeente Kortemark

Personen met incontinentie

Personen met incontinentie worden geconfronteerd met een hoge afvalfactuur. Wegens het nieuwe besluit van de Vlaamse Regering dd. 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, kunnen er geen gratis huisvuilzakken meer gegeven worden aan deze personen.

De huisarts kan aan zijn/haar patiënten met incontinentie een gepersonaliseerd attest bezorgen waarmee zij een gemeentelijke premie van 34 euro kunnen aanvragen in het Sociaal Huis van Kortemark.

De premie wordt enkel toegekend aan personen die nog zelfstandig wonen in Kortemark. Personen die in een rust- en verzorgingstehuis, een woon- en zorgcentrum, een psychiatrisch verzorgingstehuis of in een gemeenschap wonen komen niet in aanmerking voor de premie.

De premie kan per kalenderjaar eenmaal aangevraagd worden en moet jaarlijks opnieuw aangevraagd worden. Binnen hetzelfde gezin kan de premie jaarlijks meermaals aangevraagd worden, indien meerdere personen lijden aan incontinentie.

Volgende documenten moeten afgegeven worden in het Sociaal Huis:

  • Attest van de huisarts,
  • Kopie van de identiteitskaart.

De aanvragen worden per kwartaal gebundeld en afgegeven aan de financiële dienst. De premies worden in de maand volgend op het kwartaal uitbetaald.

Praktisch

Sociaal Huis

Maatschappelijke zetel en correspondentieadres : Stationsstraat 68 – 8610 Kortemark.

De burelen van het Sociaal Huis bevinden zich in De Roende in de Hospitaalstraat 31 – 8610 Kortemark.

Tel. 051 57 55 73

Openingstijden

iedere werkdag van 9 tot 12 u.
's Namiddags op afspraak.