Gemeente Kortemark

Begraafplaatsen

De begraafplaatsen zijn van 15 oktober tot en met 14 maart toegankelijk van 8 uur tot 18 uur en van 15 maart tot en met 14 oktober van 8 tot 20 uur.

De plaatsing, de wegneming, de verbouwing van graftekens of het uitvoeren van onderhoudswerken gebeurt binnen deze openingsuren. Tussen 20 oktober en 15 november mogen dergelijke werken echter niet uitgevoerd worden.

De begravingen vinden plaats op één van volgende begraafplaatsen:

 • Kortemark - Torhoutstraat
 • Handzame - Edewallestraat
 • Edewalle - P.D. Vanhautestraat
 • Zarren - Esenstraat
 • Werken - Werkenplein (oude begraafplaats)
 • Werken - Werkenstraat (nieuwe begraafplaats).

Bij de dienst burgerzaken kan je terecht voor inlichtingen over:

 • nieuwe aanvragen,
 • plaatsbepaling,
 • informatie concessies/beëindiging concessies,
 • gedenkplaatjes strooiweide,
 • grafkelders,
 • grafmonumenten,
 • verwaarlozing.

De volgende vormen van begravingen zijn mogelijk:

Begraving:

 • Begraving in de volle grond (15 jaar),
 • Begraving met vergunning (30 jaar) (concessie).

Crematie:

 • Asverstrooiing op de strooiweide van een begraafplaats, met de mogelijkheid om een naamplaatje te laten aanbrengen op de muur bij de strooiweide,
 • Asverstrooiing op zee,
 • Bijzetting in het columbarium met een 30-jarige vergunning,
 • Begraven op het urneveld met een 30-jarige vergunning,
 • Asverstrooiing op een andere plaats dan de begraafplaats mits de overledene dit vooraf schriftelijk heeft bepaald,
 • Begraven van de urne op een andere plaats dan een begraafplaats, mits de overledene dit vooraf schriftelijk heeft bepaald,
 • De urne kan ter beschikking gesteld worden van de nabestaanden om te worden bewaard op een andere plaats dan de begraafplaats, mits de overledene dit vooraf schriftelijk heeft bepaald.

Concessies:

Partners of gezinnen kunnen een concessie aanvragen als zij samen willen begraven worden.

Een concessie kan dienen voor :

 • de aanvrager,
 • zijn echtgenoot,
 • zijn bloed- of aanverwanten,
 • en al wie aangeduid is door de concessiehouder en die daartoe bij de gemeente hun wil te kennen hebben gegeven.

Wanneer iemand overlijdt terwijl hij op dit ogenblik een feitelijk gezin vormde, kan de overlevende een concessie aanvragen. Een aanvraag mag ook worden ingediend ten behoeve van een derde en van diens familie.

Hernieuwingen concessie

Uiterlijk 1 jaar vóór het verstrijken van de concessie maakt de gemeente een akte op met een oproep tot eventuele hernieuwing.

Een afschrift van deze akte wordt een jaar lang zowel bij het graf als aan de ingang van de begraafplaats uitgehangen. Als de hernieuwing niet tijdig wordt aangevraagd, vervalt de concessie.

Een hernieuwing kan enkel worden geweigerd als blijkt dat op het moment van de aanvraag de concessie verwaarloosd is. Verwaarlozing kan leiden tot het afschaffen van de concessie.

Tarieven:

De geldende tarieven van bovenstaande begraafmogelijkheden, werden opgenomen in artikel 3 van tariefreglement.

Grafkelders en Urnenkelders

Grafkelders van 1, 2 of 3 personen, alsook de urnenkelders, worden geleverd en geplaatst door een door de gemeente aangeduide aannemer, die deze factureert aan de betrokken concessiehouder.

Er zijn echter ook nog enkele gemeentelijke kelders op onze begraafplaatsen. Deze worden door de gemeente gefactureerd tegen de gangbare tarieven, opgenomen in artikel 5 van het gemeentelijk tariefreglement.

Wie kiest voor een graf- of urnenkelder moet afzonderlijk betalen voor de kelder en de concessie.

Praktisch

Burgerzaken

De Roende

Hospitaalstraat 31

8610 Kortemark

Tel. 051 57 51 31

Openingstijden

VANWEGE CORONAMAATREGELEN VOORLOPIG ENKEL NOG OP AFSPRAAK

iedere dag van 9 –  12 u.
op woensdag eveneens van 14 - 16 u.
op zaterdag van 9 – 11.30 u.