Gemeente Kortemark

Euthanasie

Wilsverklaring euthanasie

Voorwaarden

Om een wilsverklaring euthanasie op te stellen en te laten registreren, moet je:

  • handelingsbekwaam zijn
  • meerderjarig zijn
  • een rijksregisternummer hebben
  • persoonlijk langs komen

 

Procedure

Je beschikt over een ingevulde wilsverklaring voor euthanasie en je wil deze laten registreren ?

Je komt persoonlijk langs naar de dienst burgerzaken zodat kan vastgesteld worden dat je handelingsbekwaam bent en uit vrije wil komt.

Indien je niet over een reeds ingevulde wilsverklaring beschikt kan je het nodige formulier bij deze dienst verkrijgen of kan je het downloaden via onderstaande link.

Wijziging: wilsverklaringen vanaf 2 april 2020 hebben voortaan een onbeperkte geldigheidsduur.

Let op: wilsverklaringen van vóór 2 april 2020 behouden hun geldigheidsduur van 5 jaar. Die moet je dus, indien gewenst, na 5 jaar nog eens herbevestigen.

 

Meebrengen
  • identiteitskaart
  • eventueel: originele wilsverklaring inzake euthanasie (als je deze al hebt)
Bedrag

gratis

Regelgeving
  • Wet van 28 mei 2002 betreffende euthanasie
  • Koninklijk besluit van 2 april 2003 houdende vaststelling van de wijze waarop de wilsverklaring inzake euthanasie wordt opgesteld, herbevestigd, herzien of ingetrokken
  • Koninklijk besluit van 27 april 2007 tot regeling van de wijze waarop de wilsverklaring inzake euthanasie wordt geregistreerd en via de diensten van het Rijksregister aan de betrokken artsen wordt meegedeeld
  • Wet van 15 maart 2020 tot wijziging van de wetgeving betreffende de euthanasie, BS 23 maart 2020.

Downloads

Praktisch

Burgerzaken

De Roende

Hospitaalstraat 31

8610 Kortemark

Tel. 051 57 51 31

Openingstijden

VANWEGE CORONAMAATREGELEN VOORLOPIG ENKEL NOG OP AFSPRAAK

iedere dag van 9 –  12 u.
op woensdag eveneens van 14 - 16 u.
op zaterdag van 9 – 11.30 u.