Gemeente Kortemark

Stamboomonderzoek

Vlaams Centrum voor Genealogie en Heraldiek

Voor genealogisch of stamboomonderzoek in de registers van de burgerlijke stand (geboorte-, huwelijks- en overlijdensaktes) kan je in onze gemeente terecht bij het Vlaams Centrum voor Genealogie en Heraldiek in de Elflijnenlaan 3 in Handzame.

Het VCGH beschikt over een ruime bibliotheek, een uitgebreide verzameling bidprentjes en rouwberichten, microfiches van de parochieregisters bewaard in de rijksarchieven van Brugge, Gent en Ronse en in de stadsarchieven van Gent en Mechelen.

Het is via mail te bereiken op vcgh@scarlet.be of telefonisch op 051 56 74 79 (enkel op woensdagnamiddag). Meer info op www.vcgh.be.

Vlaamse Vereniging voor Familiekunde (VVF)

Ook de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde (VVF) bezit een bijzonder uitgebreide verzameling genealogische gegevens.

Contactgegevens:

  • Provinciale VVF-Centrum voor familiegeschiedenis Oostende, Kanunnik Dr. L. Colenstraat 6, 8400 Oostende. Tel. 059 80 93 44
  • Regionale VVF-Afdeling Westkust (arrondissement Veurne), Cultureel Centrum ‘Taf Wallet’, Veurnelaan 109, Sint-Idesbald-Koksijde.

Databank Algemeen Rijksarchief

Bij het Algemeen Rijksarchief kan je een database raadplegen met gegevens uit tienduizenden akten van geboorten, dopen, huwelijken, overlijdens en begrafenissen van heel België. De database wordt regelmatig bijgewerkt.

Sinds 1 februari 2013 heeft het Algemeen Rijksarchief ook alle gedigitaliseerde akten van de Burgerlijke Stand en parochieregisters online geplaatst via :  https://search.arch.be/nl/

Registers van (de akten van) de burgerlijke stand

De toegang tot de akten van de burgerlijke stand wordt geregeld door het Burgerlijk Wetboek. Artikel 29 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt de vereisten voor het verkrijgen van een uittreksel of afschrift. Een uittreksel bevat de actuele gegevens zonder historiek, een afschrift vermeldt de oorspronkelijke gegevens van de akte en de historiek van de staat van de persoon.

Sinds 1 april 2019 heeft iedereen recht op een uittreksel of een afschrift van de akten van de burgerlijke stand volgens de Wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen betreffende justitie. Dit geldt voor alle 

  • geboorteakten ouder dan 100 jaar,
  • huwelijksakten ouder dan 75 jaar,
  • overlijdensakten ouder dan 50 jaar.

Zijn de akten jonger dan bovenstaande tijdsperiode, dan hebben enkel de persoon op wie de akte betrekking heeft, zijn echtgenoot of echtgenote, de wettelijk samenwonende, zijn wettelijke vertegenwoordiger, zijn bloedverwanten in opgaande of nederdalende lijn (vader of moeder, zoon of dochter), zijn erfgenamen, hun notaris en hun advocaat recht op een uittreksel of afschrift. De voormalige toelatingen van de familierechtbank om genealogisch onderzoek te verrichten, zijn niet langer geldig.

Praktisch

Archief

De Roende

Hospitaalstraat 31

8610 Kortemark

Tel. 051 57 51 31
Fax 051 57 51 20