Gemeente Kortemark

Thuiszorgpremie

De gemeente Kortemark kent een thuiszorgpremie toe aan inwoners die ouder zijn dan 65 jaar en hulpbehoevend zijn.

De zorgbehoevende persoon dient minstens 80% invalide te zijn, dit stemt overeen met minstens 12 punten vermindering van de zelfredzaamheid. Dit kan aangetoond worden met een algemeen attest van invaliditeit van de Federale Overheidsdienst Directie-generaal Personen met een Handicap. 


Indien de zorgbehoevende persoon een beperkt inkomen heeft en samen woont met iemand, dan kan de thuiszorgpremie aangevraagd worden. Het beperkt inkomen wordt aangetoond door middel van de positieve beslissing van het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (Federale Overheidsdienst Directie-generaal Personen met een Handicap).

De thuiszorgpremie bedraagt 50 euro per maand voor de eerste en tweede zorgbehoevende persoon die op het adres gedomicilieerd is, 35 euro per persoon voor de derde tot vijfde persoon en vanaf meer dan 5 personen wordt er per persoon 25 euro uitbetaald. 
De uitbetaling gebeurt driemaandelijks in de eerste maand volgend op het kwartaal. 

Nodige documenten:

  • Algemeen attest van invaliditeit.
  • Beslissing tegemoetkoming zorgbudget voor ouderen met een zorgnood. 

Indien u aan de voorwaarden voldoet, hebt u recht op de thuiszorgpremie vanaf de maand volgend op de maand waarin u de aanvraag deed. 

Praktisch

Sociaal Huis

Maatschappelijke zetel en correspondentieadres : Stationsstraat 68 – 8610 Kortemark.

De burelen van het Sociaal Huis bevinden zich in De Roende in de Hospitaalstraat 31 – 8610 Kortemark.

Tel. 051 57 55 73

Openingstijden

VANWEGE CORONAMAATREGELEN VOORLOPIG ENKEL NOG OP AFSPRAAK

iedere werkdag van 9 tot 12 u.
's Namiddags op afspraak.