Gemeente Kortemark

Vakantietoelage

Reglement op de tussenkomst in het vakantieverblijf voor personen met een handicap

Deze gemeentelijke tussenkomst wordt verleend onder volgende voorwaarden:

  1. Het vakantieverblijf moet minstens één overnachting tellen.
  2. Het vakantieverblijf moet ingericht worden door verenigingen of instellingen die ten behoeve van de in aanmerking komende personen bepaalde normen stellen in het vakantieverblijf, dat voor dergelijke personen aangepast en ingericht is.
  3. De persoon dient minstens 66% werk onbekwaam te zijn en te beschikken over een geldig attest van invaliditeit of het kind verkeert wegens een handicap in de onmogelijkheid om deel te nemen aan een gewoon vakantieverblijf en beschikt over een medisch attest. 
  4. De gemeentelijke tussenkomst wordt per rechthebbende slechts één maal per kalenderjaar toegepast.

De gemeentelijke tussenkomst in voornoemde aangelegenheden wordt beperkt tot de werkelijke kostprijs die in aanmerking komende personen aan de inrichtende vereniging voor het vakantieverblijf betaald hebben. De tussenkomst bedraagt voor een vakantieverblijf van:

  • 1 nacht: 12,50 euro
  • 2 nachten: 25 euro
  • 3 nachten: 37,50 euro
  • 4 nachten of meer: 50 euro

Deze tussenkomst wordt aangevraagd in het Sociaal Huis, uiterlijk binnen de 3 maand na het einde van de beschouwde vakantieperiode, en dit vergezeld van de vereist bewijsstukken.

De aanvraag kan ook ingediend worden bij middel van gezamenlijke aanvraag in te dienen door verenigingen of groeperingen die dergelijke vakantieverblijven inrichten. De tussenkomst  wordt individueel aan begunstigde personen uitgekeerd. 

Praktisch

Sociaal Huis

Maatschappelijke zetel en correspondentieadres : Stationsstraat 68 – 8610 Kortemark.

De burelen van het Sociaal Huis bevinden zich in De Roende in de Hospitaalstraat 31 – 8610 Kortemark.

Tel. 051 57 55 73

Openingstijden

iedere werkdag van 9 tot 12 u.
's Namiddags op afspraak.