Gemeente Kortemark

Sociaal pedagogische toelage

Gemeentelijk reglement voor de sociaal pedagogische toelage

Het bestuur voorziet een toelage voor de ouders van een kind met een zware handicap, die zelf instaan voor de verzorging van het kind. De toelage wordt uitbetaald aan de moeder of aan de persoon die de wettelijke kinderbijslag ontvangt.

Op het moment van de aanvraag moet het kind tussen de 0 en 25 jaar oud zijn.

Het kind heeft recht op de toelage als het minstens vier punten behaalt in pijler 1 of minstens zes punten in de drie pijlers samen:

 1. Pijler 1: de lichamelijke en geestelijke gevolgen van de handicap of aandoening.
 2. Pijler 2: de gevolgen ervan voor de deelname van het kind aan het dagelijkse leven (mobiliteit, leervermogen, lichaamsverzorging,…).
 3. Pijler 3: de gevolgen voor het gezin (medische behandeling, noodzakelijke verplaatsingen, aanpassingen leefomgeving,…).

De premie wordt jaarlijks opnieuw aangevraagd in het Sociaal Huis en dit vóór 31 december van het jaar waarvoor de premie wordt aangevraagd. Er wordt hiervoor begin september een schrijven gericht aan de ouders die de toelage reeds ontvangen hebben.

Nodige documenten:

 1. Een schriftelijke aanvraag van de persoon aan wie de wettelijke kinderbijslag wordt uitbetaald, tot het bekomen van een toelage voor zijn/haar kind met een zware handicap. Deze aanvraag bevat minstens volgende gegevens: naam en voornaam, geboorteplaats en –datum van het kind.
 2. Inschrijvingsattest van de school voor het huidige schooljaar met vermelding extern-intern.
 3. Samenstelling van het gezin
 4. Een attest van invaliditeit van de FOD Sociale Zekerheid – Directie Generaal Personen met een Handicap.

Bedrag:

 1. € 150 voor kinderen die alleen in het weekend en tijdens verlofperiodes thuis verzorgd worden.
 2. € 200 voor kinderen die iedere dag (voor en na de schooltijd of dagopvang) thuis verzorgd worden.
 3. € 250 voor kinderen die het volledige jaar door thuis verzorgd worden.
 4. € 175 voor kinderen die vanaf één tot en met vier volledige dag(en) in het internaat verblijven.

Praktisch

Sociaal Huis

Maatschappelijke zetel en correspondentieadres : Stationsstraat 68 – 8610 Kortemark.

De burelen van het Sociaal Huis bevinden zich in De Roende in de Hospitaalstraat 31 – 8610 Kortemark.

Tel. 051 57 55 73

Openingstijden

VANWEGE CORONAMAATREGELEN VOORLOPIG ENKEL NOG OP AFSPRAAK

iedere werkdag van 9 tot 12 u.
's Namiddags op afspraak.