Gemeente Kortemark

Vakantietoezicht

Via de dienst 'vakantietoezicht' frequenteert de politie uw woning tijdens hun patrouilles. Dit kan op elk ogenblik van de dag of de nacht zijn.

Tijdens een rondgang wordt gecontroleerd of alles in orde is in en rond uw woning. Indien er onregelmatigheden vastgesteld worden, waarschuwt de politie een door u aangeduid vertrouwenspersoon die eventueel maatregelen kan treffen tot uw thuiskomt. Dit is een kostenloze service van de politiezone

Indien u gebruik wenst te maken van deze dienst, kunt u onderstaand aanvraagformulier invullen en afgeven op het politiebureau. Dit liefst enkele dagen voor uw vertrek. Zo komt de politie al vanaf de eerste dag dat u weg bent op controle.