Gemeente Kortemark

Visie

Kinderen gaan naar school, zijn lid van een vrijetijdsclub, hebben een specifieke rol binnen het gezin, staan in relatie met andere kinderen, ... Kortom, kinderen nemen reeds deel aan een brede waaier van maatschappelijke contexten. Zelfs naar buitenschoolse opvang komen betekent voor kinderen een nieuwe rol. Wij willen voor hen daarom een zo ongedwongen mogelijke omgeving zijn. Kinderen die naar ZieZaZo en/of OkieDokie komen, hebben reeds een hele dag op school doorgebracht. Ze hebben geleerd, gespeeld, en de hele dag in groep doorgebracht. Vanuit dit idee willen we de kinderen in de opvang een ruim aanbod aan spelmogelijkheden voorleggen, maar streven we eveneens naar rust en ruimte.

De opvang is voor, maar ook van de kinderen. Ze moeten er zichzelf kunnen zijn, vrienden vinden en volwassenen met de nodige aandacht voor hen als individu.

Kinderen vertoeven in de buitenschoolse kinderopvang in groep. We vinden het bijgevolg heel belangrijk dat er aan groepssfeer gewerkt wordt. Een klimaat creëren waarin kinderen vol zelfvertrouwen met anderen kunnen communiceren en waarin kinderen elkaar helpen en anderen vinden om plezier te maken, is een noodzakelijke waarde in de opvang.   Toch erkennen we ook de nood aan rust en het belang om op zichzelf iets te doen wat het kind graag doet. We gaan dus steeds op zoek naar een optimaal evenwicht tussen de groep en de individuele noden van de kinderen.

We geloven in de creativiteit van elk kind. Daarom zetten we in ZieZaZo en OkieDokie in op allerlei aspecten van ontspanning.   Knutselen, talige activiteiten, inleving, muziek, beweging, ... alles wordt zoveel als mogelijk geïntegreerd in de wekelijkse activiteiten op woensdag of de dagelijkse activiteiten in de vakantie.  Kinderen worden steeds gestimuleerd om deel te nemen, maar nooit gedwongen. We blijven een plaats waar welbevinden en ontspanning de grootste doelstelling vormen. 

Op weekdagen wordt er steeds spel aangeboden, omdat kinderen vaak aangezet moeten worden om zich in te leven. Van daaruit kunnen ze hun creativiteit en ontplooiing ten volle beleven.  We geloven in de meerwaarde van het samenspelen van kinderen en volwassenen. Vanuit deze waarde worden er steeds voldoende begeleid(st)ers ingezet om te kunnen meespelen met kinderen. 

Naast welbevinden zoals hierboven beschreven, hechten we veel belang aan betrokkenheid. Wanneer kinderen zich betrokken voelen en gehoord worden, worden ze bevestigd in hun identiteit. Spel en activiteiten die aansluiten bij hun leefwereld en hun interesse, biedt hierin een grote meerwaarde. 

Ook het erkennen van de context waaruit de kinderen komen, is een factor die we niet willen vergeten.  Ouders, broers, zussen, grootouders, familie, ... iedereen is welkom in de opvang. Alle kinderen vinden bij de begeleid(st)ers een luisterend oor voor hun verhalen. Geboortes en overlijdens binnen het gezin krijgen hun plaats in de opvang. We streven naar de betrokkenheid van ouders. We geloven in de opvoeding die ouders kiezen voor hun kind en willen daarom ook een aanvulling bieden op hun opvoeding. Daarom behoren een overleg, een samenwerking tot uitstappen en activiteiten reeds tot de mogelijkheden. 

Praktisch

Kinderopvang

Hospitaalstraat 29

8610 Kortemark

Tel. 051 57 55 74

Openingstijden

Iedere werkdag van 9 tot 12 u.

's Namiddags op afspraak.