Gemeente Kortemark

Missie

Veel ouders kiezen (bewust of noodgedwongen) voor het combineren van een gezin en het werk. Andere ouders wensen voor hun kind op alle vlak de mogelijkheid om deel te nemen aan externe vrije tijd. Nog ouders hebben omwille van persoonlijke of familiale redenen nood aan opvang voor hun kind.

Aan al deze ouders dankt BKO ZieZaZo en OkieDokie zijn bestaansreden. De buitenschoolse opvang biedt gezinnen heel wat kansen (kansen tot werk, vrije tijd en tot structuur en rust). Kortemark kiest er bewust voor om zich ten dele te richten op de noden van gezinnen.

Opvang voor schoolgaande kinderen die naar meer streeft dan louter 'de opvang', maar die een partner wil zijn in de opvoeding en in de ontplooiing en ontwikkeling van kinderen, is de inspiratie en drijfveer voor iedereen die betrokken is.  Daarom beklemtonen we steeds weer huiselijkheid, de ongedwongenheid, het welbevinden en de creativiteit van kinderen om onze opvang te beschrijven.

Praktisch

Kinderopvang

Hospitaalstraat 29

8610 Kortemark

Tel. 051 57 55 74

Openingstijden

Iedere werkdag van 9 tot 12 u.

's Namiddags op afspraak.