Gemeente Kortemark

BPA (Bijzonder Plan van Aanleg)

Een bijzonder plan van aanleg (BPA) is een bestemmingsplan voor een gedeelte van het grondgebied van de gemeente. Aan de hand van stedenbouwkundige voorschriften en kaarten wordt bepaald welke bestemming aan elk perceel gegeven wordt. Een BPA legt bovendien vast wat er in de verschillende zones mag gebouwd worden en hoe dat moet gebeuren (bijvoorbeeld de bouwhoogte en de materiaalkeuze).

Voor bepaalde delen van de gemeente is reeds een BPA opgemaakt. De BPA’s van Kortemark kan je inkijken bij de dienst ruimtelijke ordening. Na de vaststelling van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan en in uitvoering van dat Structuurplan wordt de naam BPA vervangen door Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP). In de gemeente Kortemark gelden onderstaande goedgekeurde bijzondere plannen van aanleg: ** dit wordt nog verder aangevuld.

Praktisch

Omgevingsloket

Stedenbouw en ruimtelijke ordening

Stationsstraat 68

8610 Kortemark

Tel. 051 57 51 34
Fax 051 57 51 24

Openingstijden

iedere werkdag van 9 tot 12 u.
op woensdag eveneens van 14 tot 16 u.

Opgelet! Stedenbouwkundig ambtenaar enkel op afspraak