Gemeente Kortemark

Ruimtelijk structuurplan

Het decreet van 18 mei 1999 bepaalt dat het gewest, de provincie en de gemeenten in Vlaanderen een ruimtelijk structuurplan moeten maken.

Voor het Ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen: www.west-vlaanderen.be.

Ook Kortemark is volop bezig een Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan op te maken.

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is geen kaart met bestemmingszones zoals het gewestplan maar een beleidsdocument dat het kader aangeeft voor de gewenst ruimtelijke structuur.

Het geeft een langetermijnvisie op de ruimtelijke ontwikkeling in Kortemark en is erop gericht samenhang te brengen in de voorbereiding, de vaststelling en de uitvoering van beslissingen die de ruimtelijke odening aanbelangen.

De gemeente moet de visie die verwoord is in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen volgen.
In uitvoering van de ruimtelijke structuurplannen worden nadien ruimtelijke uitvoeringsplannen gemaakt waarbij een bestemmingskaart en stedenbouwkundige voorschriften worden opgemaakt.

Het openbaar onderzoek liep van 14 mei 2008 tot en met 13 augustus 2008. Het GRS werd aangepast aan de ontvangen adviezen en bezwaren.

Het aangepaste GRS werd voorgesteld aan de Gemeenteraad op 29.6.2009. De definitieve aanvaarding wordt voorzien voor de Gemeenteraad van september waarna het wordt voorgelegd aan de provincie ter goedkeuring.

 

Praktisch

Omgevingsloket

Stedenbouw en ruimtelijke ordening

Stationsstraat 68

8610 Kortemark

Tel. 051 57 51 34
Fax 051 57 51 24

Openingstijden

iedere dag van 8.30 tot 12 u.
op woensdag eveneens van 14 tot 16 u.

 

Opgelet! Stedenbouwkundig ambtenaar enkel op afspraak