Gemeente Kortemark

Onderhoud openbare weg

De technische dienst staat in voor het onderhoud van het openbaar domein: rijweg, voetpaden, fietspaden, greppels, verkeerssignalisatie langs gemeentewegen, straatmeubilair, openbare riolring, beken en grachten, ...

In het najaar voert een privé-firma het ruimen van de straatkolken uit.

Praktisch

Omgevingsloket

Technische dienst

Stationsstraat 68

8610 Kortemark

Openingstijden

iedere dag van 8.30 tot 12 u.
op woensdag eveneens van 14 tot 16 u.