Gemeente Kortemark

Gebruik openbare weg

Voor het aanbrengen van sommige reclame-inrichtingen, het plaatsen van bepaalde niet-overdekte terrassen bij horecazaken en het plaatsen van windschermen en luifels op de openbare weg, moet je een toestemming verkrijgen van het college van burgemeester en schepenen.

Praktisch

Publieke ruimte

Stationsstraat 68

8610 Kortemark

Tel. 051 57 51 40