Gemeente Kortemark

Verkavelingsvergunning

Wat

Verkavelingsvergunningen zijn vergunningen voor de verdeling van een grond in twee of meer percelen of voor het afsplitsen van een perceel, bestemd voor woningbouw met het oog op verkoop of verhuur.

Een verkavelingsvergunning bevat een bestemmingsplan, stedenbouwkundige voorschriften en voorwaarden - financiële lasten bijvoorbeeld - om de verkaveling te mogen uitvoeren.

Een goede raad: laat je dossier steeds door een landmeter of een architect samenstellen.

Voor wie

Iedereen die een grond in twee of meerdere bouwgronden gaat opdelen of wijzigingen wil aanbrengen aan bestaande verkavelingsvoorschriften.

Voorwaarden

Om te verkavelen met het oog op particuliere woningbouw moet je eigendom volgens het gewestplan gelegen zijn in een woongebied of een hiermee vergelijkbaar gebied (bv. woongebied met landelijk karakter, woonpark).

Hoe aanvragen

Voor je een dossier binnenbrengt met de aanvraag voor een verkavelingsvergunning  kan je het voorontwerp (gemaakt door een landmeter) bespreken met het gemeentebestuur.

Als dit voorontwerp goedgekeurd wordt kan je een aanvraagformulier invullen en binnenbrengen. Dit aanvraagformulier kan je verkrijgen op de dienst ruimtelijke ordening, of downloaden op de site www.ruimtelijkeordening.be. Op de aanstiplijst kan je zien welke documenten je aan het dossier moet toevoegen.

 • Aanstiplijst verkavelingswijziging
 • Aanvraagformulier verkavelingsvergunning
 • Aanvraagformulier verkavelingswijziging

Je brengt het ingevulde aanvraagformulier samen met het volledige dossier (zie aanstiplijst) binnen bij de dienst ruimtelijke ordening. In ruil sturen we je een volledigheidsbewijs aangetekend toe. Als je dossier onvolledig is, zal de dienst ruimtelijke ordening je laten weten welke stukken je nog moet binnenbrengen.

Afhandeling

Je dossier doorloopt de volgende stappen:

 1. Er wordt een openbaar onderzoek gestart : gedurende 30 dagen kunnen bezwaren of opmerkingen ingediend worden.
 2. De stedenbouwkundig ambtenaar wint interne en externe adviezen in.
 3. De ingediende bezwaren of opmerkingen worden stedenbouwkundig beoordeeld en indien ze gegrond zijn wordt er ook rekening mee gehouden.
 4. Rekening houdend met de adviezen en bezwaren formuleert  de stedenbouwkundig ambtenaar een advies voor aan het college van burgemeester en schepenen.
 5. Het college van burgemeester en schepenen geeft een definitief (bindend) advies en giet dit in een vergunning/weigering
 6. Er wordt een kopie van de beslissing naar Stedenbouw Antwerpen gestuurd.
 7. De verkavelingsvergunning/weigering of de verkavelingswijzigingsvergunning/weigering wordt je per beveiligde zending toegezonden.
 8. De mededeling van de beslissing wordt door de aanvrager binnen de 10 dagen na de beslissingsdatum op de plaats van de verkaveling uitgehangen en dit gedurende 30 dagen.
 9. 35 dagen na de uithanging mag je uitvoering geven aan de verkaveling of de verkavelingswijziging, tenzij vooraf een attest infrastructuur moet verkregen worden.

Praktisch

Omgevingsloket

Stedenbouw en ruimtelijke ordening

Stationsstraat 68

8610 Kortemark

Tel. 051 57 51 34
Fax 051 57 51 24

Openingstijden

iedere werkdag van 9 tot 12 u.
op woensdag eveneens van 14 tot 16 u.

Opgelet! Stedenbouwkundig ambtenaar enkel op afspraak