Gemeente Kortemark

Stedenbouwkundige inlichtingen

Een stedenbouwkundige inlichting of uittreksel bestaat uit een uittreksel van het plannen- en vergunningenregister. Het geeft je informatie over de zonering en de voorschriften van een perceel en geeft een overzicht van de ruimtelijke instrumenten (plannen van aanleg, uitvoeringsplannen, verordeningen, …) die van kracht zijn op één bepaald perceel. Aan deze instrumenten zijn voorschriften gekoppeld, waar je rekening mee moet houden als je op dit perceel een project wil realiseren. 

Het uittreksel uit het vergunningenregister is een samenvatting van de gegevens over de stedenbouwkundige vergunningssituatie voor de kadastrale percelen waarover je informatie wil. In dit uittreksel staan ook de vastgestelde bouwovertredingen vermeld.

 Het stedenbouwkundig uittreksel is een momentopname en heeft een louter informatieve waarde. Het document kan niet leiden tot een vrijstelling van de vergunningsaanvraag. Als je dit uittreksel gebruikt bij verhandeling van vastgoed, mag het niet ouder zijn dan 1 jaar.

Hoe aanvragen?

Het is de taak van de notaris om een stedenbouwkundig uittreksel toe te voegen aan iedere akte en overeenkomst inzake onroerende goederen.

Iedereen die publiciteit maakt voor de verkoop of verhuur van vastgoed ouder dan 9 jaar, moet in de tekst van de publicatie (bijvoorbeeld een advertentie in de krant of op een website) bepaalde stedenbouwkundige informatie vermelden. De inlichtingen kunnen dus ook door makelaars of eigenaars worden aangevraagd.

Stedenbouwkundige inlichtingen kunnen aangevraagd worden aan het omgevingsloket.

Praktisch

Omgevingsloket

Stedenbouw en ruimtelijke ordening

Stationsstraat 68

8610 Kortemark

Tel. 051 57 51 34
Fax 051 57 51 24

Openingstijden

iedere werkdag van 9 tot 12 u.
op woensdag eveneens van 14 tot 16 u.

Opgelet! Stedenbouwkundig ambtenaar enkel op afspraak