Gemeente Kortemark

Stedenbouwkundig attest

Wat?

Mondeling verkregen stedenbouwkundige informatie heeft geen juridische waarde. Als u de inlichtingen over een perceel, gelegen in het Vlaamse Gewest, bevestigd wil zien, dan kan u een stedenbouwkundig attest aanvragen. Zo heeft u meer zekerheid.

Een stedenbouwkundig attest geeft meer gedetailleerde inlichtingen over de bestemming, de bouwwijze, de inplanting en de bouwhoogte van een mogelijk gebouw op een bepaald perceel.

Let op ! Een attest is nog geen stedenbouwkundige vergunning, en de erop vermelde informatie inzake bestemming en de opgelegde voorwaarden blijft slechts twee jaar geldig te rekenen vanaf de uitreiking van het attest.

Voor wie?

Iedereen die gedetailleerde stedenbouwkundige informatie wil van zijn eigendom.

Voorwaarden?

Als je een stedenbouwkundig attest wil, dan is het de bedoeling dat je zelf al een redelijk concreet voorstel doet. Zo vermeld je in het dossier om welk soort van bebouwing het gaat, hoeveel verdiepingen het gebouw heeft of zal hebben, wat de dakhelling is, waar de constructie wordt ingeplant,…

Het attest wordt verleend op basis van een door u opgemaakt schetsontwerp.

Hoe aanvragen?

U kan het aanvraagformulier downloaden op de website.

Op de aanstiplijst (deze staat op het aanvraagformulier) kan je zien welke documenten je nog bij het dossier moet voegen vooraleer je dit afgeeft aan het omgevingsloket. Na afgifte van een volledig dossier krijg je een ontvangstbewijs.

Praktisch

Omgevingsloket

Stedenbouw en ruimtelijke ordening

Stationsstraat 68

8610 Kortemark

Tel. 051 57 51 34
Fax 051 57 51 24

Openingstijden

iedere werkdag van 9 tot 12 u.
op woensdag eveneens van 14 tot 16 u.

Opgelet! Stedenbouwkundig ambtenaar enkel op afspraak