Gemeente Kortemark

Huwelijk en huwelijksplechtigheid

Wanneer?

Een huwelijk kan in Kortemark voltrokken worden:

  • elke werkdag (maandag tot en met vrijdag): van 8 tot 18 uur.
  • elke zaterdag: van 8 tot 15 uur (met uitzondering van Kortemark kermiszaterdag).

U kunt niet huwen op zon- en feestdagen. Zodra u over een huwelijksdatum en -uur beschikt, kan deze eventueel per mail of telefonisch doorgegeven worden.

Voorwaarden

Het tekenen van de akte van aangifte gebeurt ten vroegste 6 maanden en ten laatste 15 dagen voor het huwelijk door beide partners bij de ambtenaar van de burgerlijke stand waar één van de huwelijkskandidaten of beiden zijn ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister. Bij afwezigheid van één van de partners is een gelegaliseerde volmacht nodig, waarin de toestemming van de afwezige partner wordt gegeven (volmachtformulier: te verkrijgen op de dienst burgerlijke stand). 
Let wel: deze aangiftetermijn speelt geen rol bij het vastleggen van een huwelijksdatum.

Documenten

De beambte van de burgerlijke stand vraagt de nodige documenten aan bij de betreffende steden en/of gemeenten voor het geval deze allemaal in België zijn te verkrijgen. (voor niet-Belgen: gelieve u te wenden tot de dienst burgerlijke stand). 

  • Afschrift van de geboorteakte,
  • Identiteitsbewijs/attest van woonst,
  • (eventueel) afschrift echtscheidingsakte,
  • (eventueel) afschrift overlijdensakte

Procedure

  • Vastleggen van de huwelijksdatum (mag telefonisch of per mail).
  • De nodige documenten worden door het gemeentebestuur aangevraagd aan de betrokken stads- of gemeentebesturen.
  • Als alle documenten ter beschikking zijn, worden de betrokkenen gecontacteerd om de huwelijksaangifte te tekenen (ten laatste 14 dagen voor het huwelijk).

Kostprijs: 25 euro (kost voor het trouwboekje, contant of via bankcontact te betalen ten laatste bij de ondertekening van de huwelijksaangifte).

De huwelijksplechtigheid

Het huwelijk wordt in het openbaar voltrokken in de trouwzaal van het gemeentehuis (Stationsstraat 68), in het bijzijn van maximum 4 getuigen van minimum 18 jaar, gekozen door de aanstaande echtgenoten. De getuigen hoeven niet noodzakelijk bloed- of aanverwanten te zijn. Het is ook toegestaan om geen getuigen aan te duiden. 
De eigenlijke huwelijksvoltrekking duurt ongeveer 15 minuten. De ambtenaar van de burgerlijke stand overhandigt het trouwboekje en enkele uittreksels uit de huwelijksakte (dienstig voor werkgever, ziekenfonds, ...).
Achteraf wordt nog een glaasje aangeboden door het gemeentebestuur (max. 30-tal personen). De plechtigheid duurt in totaal ongeveer een half uur. Om praktische redenen is het niet toegestaan om rijst te gooien in het gemeentehuis.

Huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht

Door de wet van 13 februari 2003 worden homoseksuele en heteroseksuele paren gelijk behandeld betreffende het aangaan van een burgerlijk huwelijk. De wet trad in werking op 1 juni 2003. 
Wanneer 2 personen van hetzelfde geslacht met elkaar in het huwelijk treden, wordt hun verbintenis volledig gelijkgeschakeld met die van heterokoppels, met uitzondering van de gevolgen van het huwelijk op de afstamming. 

Het gebruik van feestvuurwerk (schieting)

Het gebruik van feestvuurwerk of het afsteken van  vreugdeschoten nav. een huwelijk, op het grondgebied van groot-Kortemark, is toegelaten mits je de machtiging daartoe hebt van de burgemeester.

Het aanvragen van de vergunning is gratis en doe je liefst 15 kalenderdagen vóór de activiteit bij de dienst burgerzaken.

Het is wel vereist om bij deze handelingen de gepaste veiligheidsmaatregelen te nemen om het veroorzaken van schade of gevaar aan derden te vermijden.

Let wel, het is verboden  :

- vuurwerk af te steken NA 21.00 uur,

- zowel op de openbare weg als op private domeinen, binnenplaatsen en op alle plaatsen die palen aan de openbare weg om het even welk vuurwerk af te steken of voetzoekers, thunderflashes, knal- en rookbussen te laten ontploffen. Dit verbod geldt eveneens voor het oplaten van (Thaise, Chinese) wensballonnen (ook gekend als “Thaise lampion”, ufoballon, herdenkingsballon, Chinese lantaarn, Oosterse lampion,…)  geluksbalonnen, sky lanterns en vuurballonnen,

- om, ten allen tijde, in publiek toegankelijke gebouwen ontploffend of vliegend vuurwerk te gebruiken of af te steken

Praktisch

Burgerzaken

De Roende

Hospitaalstraat 31

8610 Kortemark

Tel. 051 57 51 31

Openingstijden

VANWEGE CORONAMAATREGELEN VOORLOPIG ENKEL NOG OP AFSPRAAK

iedere dag van 9 –  12 u.
op woensdag eveneens van 14 - 16 u.
op zaterdag van 9 – 11.30 u.