Gemeente Kortemark

RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan)

Een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (of kortweg RUP) is een plan dat de bestemmingen en stedenbouwkundige voorschriften vastlegt voor een bepaald gebied in de gemeente. Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo duidelijk wat er kan en wat niet.

De procedure voor opmaak ervan is bepaald in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

 Een schematisch overzicht van de rup-procedure vind je in de bijlages.

Volgende ruimtelijke uitvoeringsplannen zijn in opmaak:

RUP Vernafix

RUP Deprez

Praktisch

Omgevingsloket

Stedenbouw en ruimtelijke ordening

Stationsstraat 68

8610 Kortemark

Tel. 051 57 51 34
Fax 051 57 51 24

Openingstijden

iedere werkdag van 9 tot 12 u.
op woensdag eveneens van 14 tot 16 u.

Opgelet! Stedenbouwkundig ambtenaar enkel op afspraak