Gemeente Kortemark

Samenstelling ouderenadviesraad

In Kortemark is een ouderenadviesraad actief. Deze raad adviseert het gemeentebestuur over alle beleidsbeslissingen die de senioren rechtstreeks of onrechtstreeks raken. De raad kan ook thema's die de senioren aangaan, onder de aandacht van het gemeentebestuur brengen.

Praktisch

Sociaal Huis - senioren

Maatschappelijke zetel en correspondentieadres : Stationsstraat 68 – 8610 Kortemark.

De burelen van het Sociaal Huis bevinden zich in De Roende in de Hospitaalstraat 31 – 8610 Kortemark.

Tel. 051 57 55 70

Openingstijden

VANWEGE CORONAMAATREGELEN VOORLOPIG ENKEL NOG OP AFSPRAAK

Iedere werkdag van 9 tot 12 u.
's Namiddags op afspraak.