Gemeente Kortemark

Subsidies samenwerking programmaties cultuurdienst en verenigingen of particulieren

Dit subsidiereglement biedt ondersteuning aan verenigingen of particulieren die een professioneel optreden willen organiseren. Het doel hiervan is het initiatief van de plaatselijke verenigingen te bevorderen.

Het gemeentebestuur biedt financiële, logistieke en promotionele ondersteuning. De samenwerking wordt verleend naar aanleiding van een optreden van een professionele groep (concert, theatervoorstelling of cabaret/humor/comedy). Het dagelijkse bestuur van de cultuurraad zal oordelen over de originaliteit en de kwaliteit van het voorstel.

Indienen van een aanvraag kan jaarlijks 2 keer: voor de activiteiten tussen 1 januari en 30 juni moeten de aanvragen binnen zijn vóór 1 september van het jaar voorafgaand. Voor de activiteiten van 1 juli tot 31 december moeten de aanvragen binnen zijn vóór 1 maart van het lopende jaar. Per jaar worden maximaal 2 activiteiten goedgekeurd binnen het kader van dit reglement.

Het college van burgemeester en schepenen keurt een aanvraag al dan niet goed, na advies van het dagelijks bestuur van de cultuurraad.

Info: cultuurdienst - Tel. 051 56 61 08 - cultuur@kortemark.be

Praktisch

Cultuur

Torhoutstraat 9

8610 Kortemark

Tel. 051 56 61 08

Openingstijden

VANWEGE CORONAMAATREGELEN VOORLOPIG ENKEL NOG OP AFSPRAAK

Iedere dag van 9 tot 12 u.