Gemeente Kortemark

Natuurgebied de Handzamevallei

ANB logo

Vooral de Handzamebroek (tussen Barisdam en Handzame), waar de Handzamevaart nog kronkelt of meandert, oefent een sterke aantrekkingskracht uit op watervogels en steltlopers. Dit gebied staat immers niet onder directe invloed van de pompstations en overstroomt nog vrij regelmatig op een oppervlakte van enkele tientallen hectaren. De vallei is veel meer dan een overwinteringsgebied voor waterwild. Het is ook een waardevol gebied voor tal van roofvogels. In het broedseizoen is de vallei belangrijk voor tal van soorten. Naast vogels zijn de typische planten van een valleigebied erg afhankelijk van dat water, vooral de grote vossestaart en zijn verwant, de geknikte vossestaart. De vossestaart is een vroegbloeiende grassoort die in mei en juni de velden van roomwit tot paars kleurt.

Westtoer heeft een kaart met gebiedsvisie IJzer- en Handzamevallei opgemaakt.
Deze kaart geeft een overzicht hoe het recreatief aanbod en het onthaal beter kan uitgebouwd worden. Ze vat de belangrijkste krachtlijnen samen uit de Recreatieve Gebiedsvisie die de belangrijkste actoren in deze groene regio opmaakten. Op de overzichtskaart ontdek je welke acties Westtoer voor de IJzer- en Handzamevallei concreet in petto heeft  voor de komende 10 jaar.
Je kan de kaart komen inkijken bij de dienst toerisme.

Begeleide bezoeken

Het gebied is op aanvraag te bezoeken met gids bij de dienst toerisme.
Gidsbeurt: 60 euro per groep. 

Praktisch

Toerisme

Torhoutstraat 9

8610 Kortemark

Tel. 0476 21 44 36
Fax 051 56 61 08

Openingstijden

De Beuk  - Torhoutstraat 9
Elke werkdag van 9 tot 12 u.

 

Archeologische Site-Museum - Vladslostraat 9
Tijdens het zomerseizoen (01/04 t.e.m. 30/11) zaterdag en zondag van 14 tot 17 u.
Gesloten op feestdagen en tijdens winterseizoen (01/12 tem. 31/03)

 

Couchezmolen-molenmuseum
Elke zondag van 14 tot 18 u. (april t.e.m. september)
Heel het jaar door te reserveren