Gemeente Kortemark

Erkenning

Een erkenning is een verklaring die wordt afgelegd voor de ambtenaar van de burgerlijke stand en waardoor een wettelijke band wordt geschapen tussen de erkenner en de erkende.

Opmerkingen:

  • Toestemming van de moeder (of voogd) is steeds vereist in de akte van de erkenning,
  • Toestemming van het minderjarig kind zelf is vereist indien het kind tenminste 15 jaar is,
  • Er is geen belemmering voor de vaststelling van de afstamming, behalve wanneer het incestueuze kinderen betreft,
  • Het kind kan de familienaam van de man-erkenner krijgen, indien de moeder en de erkenner hierom specifiek verzoeken. Dit kan met een akte opgesteld voor de ambtenaar van de burgerlijke stand uiterlijk binnen 1 jaar na vaststelling van de afstammingsband en vóór de meerderjarigheid of ontvoogding van het kind.

Op het principe van naamgeving bestaat één uitzondering: indien de man nog gehuwd is met een andere vrouw dan de moeder van het kind, dan moet ook zijn echtgenote toestemming geven voor de naamswijziging.

Procedure

Als alle voorwaarden vervuld zijn en alle nodige documenten worden voorgelegd, kan dit onmiddellijk.

Wat meebrengen

  • Identiteitskaart,
  • Een recent afschrift van de geboorteakte van het kind of bewijs van zwangerschap, afgeleverd door een geneesheer, met vermelding van vermoedelijke bevallingsdatum.

Het is van groot belang dat de moeder en de erkenner zich samen aanbieden voor de ambtenaar.

Bedrag

Gratis.

Praktisch

Burgerzaken

De Roende

Hospitaalstraat 31

8610 Kortemark

Tel. 051 57 51 31

Openingstijden

VANWEGE CORONAMAATREGELEN VOORLOPIG ENKEL NOG OP AFSPRAAK

iedere dag van 9 –  12 u.
op woensdag eveneens van 14 - 16 u.
op zaterdag van 9 – 11.30 u.