Gemeente Kortemark

Erfrechtverklaring

Een erfrechtverklaring is een getuigschrift dat gebruikt wordt bij erfenissen. Het is een bevestiging van erfrecht voor kleine uitgaven in verband met een overlijden.

Het gemeentebestuur is door een wetswijziging in het Burgerlijk Wetboek niet langer bevoegd om dergelijke erfrechtverklaring uit te reiken.

Artikel 1240 bis van het Burgerlijk Wetboek stelt dat men kan overgaan tot de deblokkering van tegoeden en rekeningen van een overledene op vertoon van:

Een akte van bekendheid opgemaakt door de notaris;

of

Een attest van erfopvolging afgeleverd door de ontvanger van een lokaal registratiekantoor van de FOD Financiën.

In principe heeft men de vrije keuze, maar in volgende gevallen is de notaris verplicht een akte op te stellen en is het lokale registratiekantoor niet bevoegd:

  • Wanneer er een testament of een andere wilsverklaring bestaat;
    of
  • Wanneer er onbekwame erfopvolgers zijn (minderjarigen en onbekwaamverklaarden).

Opgelet: De notaris en het registratiekantoor kunnen de opmaak van een attest van erfopvolging of een akte van bekendheid weigeren indien zij aan de hand van de afgelegde verklaringen en de verrichte opzoekingen niet met zekerheid de erfgenamen kunnen aanwijzen.

Praktisch

Burgerzaken

De Roende

Hospitaalstraat 31

8610 Kortemark

Tel. 051 57 51 31

Openingstijden

VANWEGE CORONAMAATREGELEN VOORLOPIG ENKEL NOG OP AFSPRAAK

iedere dag van 9 –  12 u.
op woensdag eveneens van 14 - 16 u.
op zaterdag van 9 – 11.30 u.