Gemeente Kortemark

Erfrechtverklaring

Een erfrechtverklaring (akte van bekendheid) is een document dat de wettelijke erfgenamen vermeldt.

Tot een maximum bedrag van 743,68 euro kan de dienst burgerlijke stand van de laatste woonplaats van de overledene een erfrechtverklaring opmaken. (Bij hogere bedragen zijn de vrederechter van de laatste woonplaats van de overledene of een notaris bevoegd.)

Procedure

Duurt 1 werkdag.

Wat meebrengen

Voor te leggen documenten (van de overledene):

  • Het trouwboekje,
  • Indien de overledene geen kinderen heeft: het trouwboekje van de ouders,
  • huwelijkscontract,
  • testamentaire beschikking.

Bedrag

Gratis.

Praktisch

Burgerzaken

Stationsstraat 68

8610 Kortemark

Tel. 051 57 51 32
Fax 051 57 51 47

Openingstijden

iedere dag van 8.30 –  12 u.
op woensdag eveneens van 14 - 16 u.
op zaterdag van 9 – 11.30 u.