Gemeente Kortemark

Werkloosheid

Vanaf 15/12/2005 is er geen stempelcontrole meer en hoeven de werklozen zich niet meer aan te melden op vaste dagen (de 3de en de 26ste, of de 7de) en niet op andere dagen.
Vanaf die datum moeten de gemeenten de stempelcontrole niet meer organiseren.

Indien uw werkloosheid onderbroken werd gedurende minstens 28 opeenvolgende dagen, moet u een nieuwe uitkeringsaanvraag indienen via uw uitbetalingsinstelling en u opnieuw inschrijven als werkzoekende bij de gewestelijke arbeidsbemiddelingsdienst.

Indien uw werkloosheid onderbroken werd gedurende minder dan 28 dagen, moet u geen formaliteiten vervullen.
U moet wel in het bezit blijven van uw controlekaart, deze invullen volgens de instructies en deze op het einde van de maand indienen bij uw uitbetalingsinstelling.
Alle andere verplichtingen voor de werklozen blijven bestaan.
Dit betekent onder meer dat u uw controlekaart bij zich moet houden en correct invullen, dat u moet ingeschreven zijn als werkzoekende, beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt, en, behoudens vrijstelling in België verblijven.

Ook deeltijdse werknemers moeten nog steeds hun controleformulieren C3 deeltijds driemaandelijks laten valideren bij het gemeentebestuur of de arbeidsbemiddelingsdienst.

Praktisch

Sociaal Huis

Maatschappelijke zetel en correspondentieadres : Stationsstraat 68 – 8610 Kortemark.

De burelen van het Sociaal Huis bevinden zich in De Roende in de Hospitaalstraat 31 – 8610 Kortemark.

Tel. 051 57 55 73

Openingstijden

VANWEGE CORONAMAATREGELEN VOORLOPIG ENKEL NOG OP AFSPRAAK

iedere werkdag van 9 tot 12 u.
's Namiddags op afspraak.