Gemeente Kortemark

Saneringspremie

Voorwaarden en modaliteiten:

 • U bezit geen ander woning en/of gebouw (uitgezonderd garage) in volle eigendom.
 • U bent eigenaar of erfpachter van de woning (+garage)en bewoont de woning zelf .
 • De woning is minstens 25 jaar oud.
 • Het niet-geïndexeerde KI (woning + onbebouwde (bouw)gronden) is kleiner of gelijk aan € 600,00.
 • Het minimum bedrag van de investering bedraagt € 2000,00 inclusief btw.
 • De factuur mag niet ouder zijn dan één jaar.
 • In een periode van tien jaar na de eerste aanvraag kan eenzelfde aanvrager, afhankelijk van het KI van de woning, maximum twee/drie gemeentelijke huisvestingspremies (sanerings- of aanpassingspremie) ontvangen. De aanvraag mag echter geen betrekking hebben op dezelfde onderdelen van de woning.
 • U heeft recht op twee gemeentelijke sanerings- of aanpassingspremies indien het niet-geïndexeerde KI lager ligt dan € 600, ligt dit KI lager dan € 400 dan heeft u recht op drie gemeentelijke premies.Voor de uitvoering van de werkzaamheden kan er steeds een advies van de technisch medewerk(st)er van WoonWinkel West aangevraagd worden.  

Werkzaamheden:

 • Installeren van badkamer en WC (eventuele onderdelen kunnen maar minimum bedrag van investering dient gerespecteerd te worden)
 • Vernieuwen schrijnwerk (ramen en/of hoogrendementsglas). De maximale U-waarde van het glas stemt overeen met de voorwaarde die de netbeheerder vastlegt.
 • Vernieuwen elektrische installatie en aansluitingskosten
 • Vernieuwen dak (enkel werkzaamheden aan het onderdak en/of dakgoten komen ook in aanmerking, dakisolatie komt niet in aanmerking)
 • Isoleringswerken (de premie voor het plaatsen van isolatiemateriaal kan niet aangevraagd worden zolang de premie van de netbeheerder blijft bestaan)
 • Weren van vocht uit de muren
 • Vernieuwen verwarmingsinstallatie (ketel en/of radiatoren)   

Nodige documenten:

 • Facturen + betalingsbewijs
 • Meest recente aanslagbiljet onroerende voorheffing
 • Verklaring van het kadaster m.b.t. de onroerende goederen waarvan u eigenaar bent: dit kan afgedrukt worden door de medewerkers van de WoonWinkel. U dient hiervoor uw identiteitskaart + pincode mee te brengen
 • Bij de premie voor het vernieuwen van de elektriciteit dient een keuringsattest van de elektrische installatie voorgelegd te worden.

Bedrag van de premie: 15 % van het factuurbedrag met een maximum van € 500.

Praktisch

Sociaal Huis - WoonWinkel West

Maatschappelijke zetel en correspondentieadres : Stationsstraat 68 – 8610 Kortemark.

De burelen van het Sociaal Huis bevinden zich in De Roende in de Hospitaalstraat 31 – 8610 Kortemark.

Tel. afspraak: 051 51 93 53

Openingstijden

VANWEGE CORONAMAATREGELEN VOORLOPIG ENKEL NOG OP AFSPRAAK

Maandag: 8.30 tot 12 uur
Donderdag: 8.30 tot 12 uur

(In de herfstvakantie gesloten)