Gemeente Kortemark

Aanpassingspremie woning bejaarden en personen met een handicap

Voorwaarden en modaliteiten                                                                                                    

Aanpassingswerken in functie van de fysieke toestand van de bejaarde (in het kader van levenslang wonen) en de persoon met een handicap

 • Geen andere woning en/of gebouw (uitgezonderd garage) in volle eigendom bezitten (ouderdom woning speelt geen rol)
 • U bewoont de woning zelf                                       
 • Het niet-geindexeerde KI van uw woning en uw onbebouwde (bouw)gronden mogen samen niet hoger zijn dan € 600.
 • Minimum bedrag van totale investering: 1000 euro (incl. BTW)
 • Uitbetaling na voorleggen van eindfacturen en bewijs van betaling van facturen
 • In een periode van 10 jaar na de eerste aanvraag kan eenzelfde premieaanvrager, afhankelijk van het KI van de woning, maximum twee/drie gemeentelijke huisvestingspremies (sanerings- of aanpassingspremie) ontvangen.
 • U heeft recht op twee gemeentelijke sanerings- of aanpassingspremies indien het niet-geïndexeerde KI lager ligt dan € 600, ligt dit KI lager dan € 400 dan heeft u recht op drie gemeentelijke premies.

Werkzaamheden

Categorie A: verbeteren van de toegankelijkheid in de woning : o.m. volgende werken komen in aanmerking:

 • Beperken van drempels voor toegang tot de woning (voordeur, achterdeur, …) en in de woning en aanpassen van een toegangspad tot de voordeur door het vervangen van trappen door aanleg van een hellend vlak
 • Voorzien van voldoende grote doorgangsmaten voor de deuren alsook de opstelruimte naast, voor en achter de deuren

Categorie B : plaatsen van een (trap)lift

Categorie C : automatisering ; o.m. volgende werken komen in aanmerking:

 • Automatisering rolluiken
 • Automatische deuropener(s)
 • Automatisering van garagepoorten 

Categorie D : aanpassing van de badkamer. O.m. volgende werken komen in aanmerking:

 • Inrichten van een aangepaste badkamer in de kernwoning
 • Vervangen van een bad door een douche met hetzelfde niveau als de badkamervloer en met aangepaste toebehoren (glijstang, zitje, …)
 • Voorzien van een douche met hetzelfde niveau als de badkamervloer met aangepaste toebehoren (glijstang, zitje, …)
 • Aanpassen van de vloerbekleding door het voorzien van slipvrij materiaal
 • Voorzien van de nodige handgrepen en steunen
 • Voorzien van vrije ruimte onder het wasbekken
 • Aanpassen van schakelaars en stopcontacten
 • Plaatsen van een kantelspiegel boven de lavabo ten behoeve van rolstoelgebruikers
 • Installatie van een thermostatische kraan
 • Voorzien van aangepaste verlichting voor slechtzienden

Categorie E: aanpassing van de slaapkamer, de leefruimte en/of de keuken. O.m. volgende werken komen in aanmerking:

 • Aanpassen van de vloerbekleding slaapkamer, leefruimte en/of keuken door het voorzien van slipvrij materiaal
 • Plaatsen van bedverhoger
 • Aanpassen van een slaapkamer in de kernwoning
 • Aanpassen van de keuken zodat die voldoende ruim, veilig en comfortabel is
 • Aanpassen van schakelaars en stopcontacten
 • Voorzien van aangepaste verlichting voor slechtzienden
 • Verbreden van deuropeningen of plaatsen van schuifdeur

Facultatieve categorie F : aanpassing van een toilet. O.m. volgende werken komen in aanmerking:

 • Voorzien van een verhoogd toilet
 • Voorzien van de nodige handgrepen en steunen

 

Nodige documenten:

 • Medisch attest (attest van de FOD Sociale Zekerheid Directie-generaal personen met een handicap)
 • Recentste aanslagbiljet onroerende voorheffing
 • Facturen + betalingsbewijs
 • Verklaring van het kadaster m.b.t. de onroerende goederen waarvan u eigenaar bent: dit kan afgedrukt worden door de medewerkers van de WoonWinkel. U dient hiervoor uw identiteitskaart + pincode mee te brengen

De premie wordt aangevraagd na de uitvoering van de werkzaamheden. De werkzaamheden kunnen ter plaatse gecontroleerd worden door de technisch medewerk(st)er van WoonWinkel West.

Bedrag van de premie: 15% van het factuurbedrag met een maximum van 500 euro.

Het aanvraagformulier kan u in bijlage terugvinden!

Praktisch

Sociaal Huis - WoonWinkel West

Maatschappelijke zetel en correspondentieadres : Stationsstraat 68 – 8610 Kortemark.

De burelen van het Sociaal Huis bevinden zich in De Roende in de Hospitaalstraat 31 – 8610 Kortemark.

Tel. afspraak: 051 51 93 53

Openingstijden

VANWEGE CORONAMAATREGELEN VOORLOPIG ENKEL NOG OP AFSPRAAK

Maandag: 8.30 tot 12 uur
Donderdag: 8.30 tot 12 uur

(In de herfstvakantie gesloten)