Gemeente Kortemark

Premie voor de aanpassing van particuliere gebouwen met een publiek karakter

Voorwaarden en modaliteiten:

Eigenaar of huurder van een particulier gebouw met een publiek karakter die een "bijzondere inspanning" leverde om zijn gebouw toegankelijk te maken.

Onder "bijzondere inspanning" wordt verstaan:

Elke inspanning die leidt tot een verbeterde toegankelijkheid voor personen met een beperking.

Concreet betekent dit:

 • Dat personen met een beperking op een genormaliseerde wijze toegang hebben tot het gebouw en er alle activiteiten kunnen uitoefenen die personen zonder een beperking ook kunnen verrichten, daar waar dit voordat de inspanning geleverd werd niet of slechts gedeeltelijk mogelijk was;
 • Dat de faciliteiten voor personen met een beperking aantoonbaar uitgebreid zijn.

De premie kan uitgekeerd worden voor volgende werken:

 • Verbreden deuropening;
 •  Aanbrengen van een voldoende breed hellend vlak;
 •  Plaatsen van een lift;
 •  Aanpassen van toiletten en wastafel;
 •  Gedeeltelijk verlagen van de balie/het loket;
 •  Voorzien van parkeergelegenheid;
 •  Plaatsen van een leuning;
 •  Automatiseren van deuren;
 •  Plaatsen van rubber net voor een deur en/of een trap.

De uitgevoerde werken moeten voldoen aan de wettelijke voorschriften. Hierbij hanteert het bestuur het referentiekader bij het provinciaal reglement van 23 september 2010 betreffende de toegankelijkheid van infrastructuur van diensten en voorzieningen in de sector welzijn in West – Vlaanderen (vastgesteld door deputatie op 2 december 2010 en gewijzigd op 26 mei 2011).

Nodige documenten:

- Eindfacturen en bewijs van betaling (de facturen mogen niet ouder zijn dan één jaar)

- Bewijs van eigendom of het huurcontract

Bedrag van de investering:

De investering bedraagt meer dan €500 (inclusief BTW) : de premie bedraagt 25% van de

investering met een maximum van €500.

De aanvragen tot het bekomen van de gemeentelijke premie zullen voor toekenning voorgelegd worden aan het College van Burgemeester en Schepenen. Daartoe bestemde formulieren kan men bekomen bij de gemeentelijk sociale dienst in het sociaal huis.

Iedere aanvraag wordt onderworpen aan een onderzoek na de uitvoering van de werkzaamheden. Dit plaatsbezoek wordt uitgevoerd door de technisch medewerk(st)er van WoonWinkel West.

Praktisch

Sociaal Huis - WoonWinkel West

Maatschappelijke zetel en correspondentieadres : Stationsstraat 68 – 8610 Kortemark.

De burelen van het Sociaal Huis bevinden zich in De Roende in de Hospitaalstraat 31 – 8610 Kortemark.

Tel. afspraak: 051 51 93 53

Openingstijden

VANWEGE CORONAMAATREGELEN VOORLOPIG ENKEL NOG OP AFSPRAAK

Maandag: 8.30 tot 12 uur
Donderdag: 8.30 tot 12 uur

(In de herfstvakantie gesloten)