Gemeente Kortemark

Werken als gepensioneerde

Wanneer u een pensioen geniet, mag u binnen bepaalde grenzen nog bezoldigde arbeid verrichten.

U moet dat vooraf melden aan de Rijksdienst voor Pensioenen, met het speciale formulier model 74(93), verkrijgbaar bij de sociale dienst.

Praktisch

Sociaal Huis

Maatschappelijke zetel en correspondentieadres : Stationsstraat 68 – 8610 Kortemark.

De burelen van het Sociaal Huis bevinden zich in De Roende in de Hospitaalstraat 31 – 8610 Kortemark.

Tel. 051 57 55 73

Openingstijden

VANWEGE CORONAMAATREGELEN VOORLOPIG ENKEL NOG OP AFSPRAAK

iedere werkdag van 9 tot 12 u.
's Namiddags op afspraak.