Gemeente Kortemark

Vrijstelling van belasting op auto's

De belastingvoordelen op het vlak van btw, belasting op de inverkeerstelling en verkeersbelasting worden toegekend aan de volgende personen:

  • Personen die volledig blind zijn,
  • Personen die volledig verlamd zijn aan de bovenste ledematen,
  • Personen van wie de bovenste ledematen geamputeerd zijn (ook personen van wie beide handen geamputeerd zijn vanaf de pols),
  • Personen met een blijvende invaliditeit van ten minste 50% die rechtstreeks toe te schrijven is aan de onderste ledematen,
  • Militair of burgerlijk oorlogsinvaliden met een invaliditeitspensioen van ten minste 50% (voor de btw) of 60% (voor de belasting op de inverkeerstelling en de verkeersbelasting).

Deze voordelen kunnen in het Sociaal Huis aangevraagd worden.
Meebrengen: attest en aanslagbiljet verkeersbelasting.

 

Praktisch

Sociaal Huis

Maatschappelijke zetel en correspondentieadres : Stationsstraat 68 – 8610 Kortemark.

De burelen van het Sociaal Huis bevinden zich in De Roende in de Hospitaalstraat 31 – 8610 Kortemark.

Tel. 051 57 55 73

Openingstijden

VANWEGE CORONAMAATREGELEN VOORLOPIG ENKEL NOG OP AFSPRAAK

iedere werkdag van 9 tot 12 u.
's Namiddags op afspraak.