Gemeente Kortemark

Adoptieakte

De eigenlijke adoptieakte wordt opgesteld door een notaris of door de vrederechter.

Na homologatie door de rechtbank van eerste aanleg en na het verstrijken van de termijn van beroep, schrijft de dienst burgerlijke stand, op verzoek van de procureur, van de woonplaats van de adoptieouder(s) het adoptievonnis over.

Praktisch

Burgerzaken

De Roende

Hospitaalstraat 31

8610 Kortemark

Tel. 051 57 51 31

Openingstijden

VANWEGE CORONAMAATREGELEN VOORLOPIG ENKEL NOG OP AFSPRAAK

iedere dag van 9 –  12 u.
op woensdag eveneens van 14 - 16 u.
op zaterdag van 9 – 11.30 u.