Gemeente Kortemark

Sociaal telefoontarief

 1. Voor leefloners,
 2. Voor personen van 65 jaar en ouder. 

De begunstigde moet 65 jaar zijn. Hij mag:

 • Alleen wonen
 • Samenwonen met 1 of meer personen van meer dan 60 jaar
 • Samen met 1 of meer kinderen
 • Samenwonen met 1 of meer van zijn kinderen met een beperking (minstens 66%) of kleinkinderen zonder leeftijdsbeperking
 • Samenwonen met 1 of meer van zijn kleinkinderen die hun vader en moeder verloren hebben of hem zijn toevertrouwd door een gerechtelijke uitspraak
 • In een rusthuis wonen of in een andere vorm van gemeenschappelijk leven.

De begunstigde dient te beschikken over een abonnement op zijn naam en voor zijn uitsluitend gebruik.

      3. Voor personen met een beperking

De begunstigde moet minstens 66% invalide zijn en 18 jaar zijn. Hij mag: 

 • Alleen wonen
 • Samenwonen met maximum 2 personen die geen familie van hem zijn
 • Samenwonen met bloed- of aanverwanten van de 1ste graad (echtgeno(o)t(e), vader, moeder, schoonouders, kinderen, schoonkinderen) of 2de graad (broers ,zussen, halfbroers, halfzussen, grootouders, kleinkinderen)
 • In een rusthuis wonen of in een andere vorm van gemeenschappelijk leven.

De begunstigde dient te beschikken over een abonnement op zijn naam en voor zijn uitsluitend gebruik. 

Praktisch

Sociaal Huis

Maatschappelijke zetel en correspondentieadres : Stationsstraat 68 – 8610 Kortemark.

De burelen van het Sociaal Huis bevinden zich in De Roende in de Hospitaalstraat 31 – 8610 Kortemark.

Tel. 051 57 55 73

Openingstijden

VANWEGE CORONAMAATREGELEN VOORLOPIG ENKEL NOG OP AFSPRAAK

iedere werkdag van 9 tot 12 u.
's Namiddags op afspraak.