Gemeente Kortemark

MEGA

MEGA: het woordenboek vertelt je dat dit staat voor 'zeer groot'.

MEGA: leerlingen uit de 3de graad van het basisonderwijs vertellen je dat dit staat voor 'Mijn Eigen Goede Antwoord', een preventieproject met als rode draad 'zeg NEEN tegen drugs en geweld'.

Dit project is ontstaan uit de samenwerking tussen het onderwijs, de politie en het CLB. Het heeft als doel jonge tieners te helpen om sociaal weerbaar te worden, om bewust gezonde keuzes te maken.
Het is gegroeid vanuit de vaststelling dat drugspreventie méér is dan leren 'neen' zeggen.

Tijdens 10 sessies wordt rond verschillende thema's gewerkt: de eigen veiligheid, de risico's van gebruik en misbruik van genotsmiddelen, de invloed van de media, ... Daarnaast wordt er gewerkt aan het aanleren van een houding en vaardigheden om met stress om te gaan, om zich weerbaar te kunnen opstellen als er druk uitgeoefend wordt, assertief (en niet agressief) antwoorden, rustig maar bewust reageren bij misverstanden, woordenwisselingen en ruzies...
Die vaardigheden dragen er toe bij dat jonge tieners minder vatbaar zijn in risico-situaties.

Deze sessies worden gebracht door een speciaal daartoe opgeleide politie-inspecteur, het CLB en de eigen leerkracht. Alle Kortemarkse scholen krijgen de kans om dit project aan de leerlingen van het zesde leerjaar aan te bieden.
Onder het impuls van het politiecollege wordt het MEGA-project afgesloten met een mega-musical 'wat doe je in de kou?'.

 Surf ook eens naar:

www.alcoolworld.be
www.alsjeoudersdrinken.be
www.bekijkheteensnuchter.be
www.boodschapineenfles.be
www.druglijn.be
www.feitoffabel.be
www.gratisdrank.be
www.hoeveelisteveel.be

Praktisch

Sociaal Huis

Maatschappelijke zetel en correspondentieadres : Stationsstraat 68 – 8610 Kortemark.

De burelen van het Sociaal Huis bevinden zich in De Roende in de Hospitaalstraat 31 – 8610 Kortemark.

Tel. 051 57 55 73

Openingstijden

VANWEGE CORONAMAATREGELEN VOORLOPIG ENKEL NOG OP AFSPRAAK

iedere werkdag van 9 tot 12 u.
's Namiddags op afspraak.