Gemeente Kortemark

Bijkomende kinderbijslag voor bepaalde personen

De eerste 6 maanden hebt u als:

  • volledig werkloze met een uitkering,
  • deeltijds werkende met een uitkering,
  • bruggepensioneerde,

recht op de gewone kinderbijslag zoals een werknemer. De kinderbijslag wordt betaald door het kinderbijslagfonds van uw laatste werkgever. 
Dat kinderbijslagfonds krijgt automatisch de gegevens van de instelling die uw werkloosheidsuitkering betaalt.
Nog niet gewerkt en dus geen kinderbijslagfonds? Dan betaalt de RKW de kinderbijslag.
Als het gezinsinkomen een bepaalde grens niet te boven gaat, hebt u vanaf de 7de maand recht op een sociale toeslag bij de kinderbijslag.
Gaat u onmiddellijk na uw werkloosheid opnieuw werken en wordt u daarna binnen 6 maanden opnieuw werkloos of ziek, dan hebt u dadelijk opnieuw recht op de sociale toeslag.

Als tijdelijk werkloze hebt u recht op de gewone kinderbijslag zoals een werknemer. De kinderbijslag wordt betaald door het kinderbijslagfonds van uw laatste werkgever. Dat kinderbijslagfonds krijgt automatisch de gegevens van de instelling die uw werkloosheidsuitkering betaalt.

Ook als werkloze zonder uitkering (bijvoorbeeld sanctie) kunt u recht hebben op de gewone kinderbijslag zoals een werknemer. Dat hangt af van de reden waarom u geen werkloosheidsuitkering ontvangt. De kinderbijslag wordt betaald door het kinderbijslagfonds van uw laatste werkgever. Dat kinderbijslagfonds krijgt automatisch de gegevens van de instelling die uw werkloosheidsuitkering betaalde voor de schorsing. 

Wie een ziekte-uitkering ontvangt, heeft de eerste 6 maanden recht op de gewone kinderbijslag zoals een werknemer. Het kinderbijslagfonds krijgt automatisch de gegevens van het ziekenfonds.
Als het gezinsinkomen een bepaalde grens niet te boven gaat, kunt u vanaf de 7de maand recht hebben op een sociale toeslag bij de kinderbijslag. Uw kinderbijslagfonds doet tijdig het nodige.

Wie een invaliditeitsuitkering ontvangt, heeft recht op de gewone kinderbijslag zoals een werknemer. Het kinderbijslagfonds krijgt automatisch de gegevens van het ziekenfonds.
Als het gezinsinkomen een bepaalde grens niet te boven gaat, kunt u ook recht hebben op een sociale toeslag bij de kinderbijslag.

Wie een uitkering voor beroepsziekte ontvangt, heeft recht op de gewone kinderbijslag zoals een werknemer. Stuur het attest van de erkenning als beroepsziekte naar uw kinderbijslagfonds. 
Als het gezinsinkomen een bepaalde grens niet te boven gaat, kunt u vanaf de 7de maand recht hebben op een sociale toeslag bij de kinderbijslag. 

Wie een vergoeding voor een arbeidsongeval ontvangt, heeft de eerste 6 maanden recht op de gewone kinderbijslag zoals een werknemer. De verzekeringsinstelling die de vergoeding betaalt, stuurt de gegevens naar het kinderbijslagfonds.
Als het gezinsinkomen een bepaalde grens niet te boven, kunt u vanaf de 7de maand recht hebben op een sociale toeslag bij de kinderbijslag.

Als gehandicapte met een beroep hebt u recht op de gewone kinderbijslag zoals een werknemer. 
Als het gezinsinkomen een bepaalde grens niet te boven gaat, kunt u recht hebben op een sociale toeslag bij de kinderbijslag. Was u al erkend als gehandicapte voor u begon te werken dan kunt u dadelijk recht hebben op die toeslag, anders pas vanaf de 7de maand na die erkenning.

Bezorg het attest van uw erkenning als gehandicapte door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid aan uw kinderbijslagfonds. Dat gaat na of u recht hebt op de toeslag.

Als gehandicapte zonder beroep hebt u recht op kinderbijslag met een toeslag. Die wordt betaald door de RKW. 

Praktisch

Sociaal Huis

Maatschappelijke zetel en correspondentieadres : Stationsstraat 68 – 8610 Kortemark.

De burelen van het Sociaal Huis bevinden zich in De Roende in de Hospitaalstraat 31 – 8610 Kortemark.

Tel. 051 57 55 73

Openingstijden

iedere werkdag van 9 tot 12 u.
's Namiddags op afspraak.