Gemeente Kortemark

Grondwater

Grondwater is het water dat onder een of andere vorm aanwezig is in de bodem en onderliggende aardlagen.

Door de goede kwaliteit van dit water en de geringe kost wordt grondwater gewonnen voor diverse toepassingen in de industrie, landbouw en huishoudens.

Vergunningen voor grondwaterwinningen worden geregeld door de Vlarem-wetgeving.
Steeds wordt door de gemeente het advies ingewonnen van de Afdeling Water van ANIMAL.

Vanaf 1 januari 2010 moet elke grondwaterwinning beschikken over een verzegelde debietmeter. Meer informatie hierover vindt u in het bestand hieronder.

Praktisch

Omgevingsloket

Milieu

Stationsstraat 68
8610 Kortemark

Tel. 051 57 51 34
Fax 051 57 51 20

Openingstijden

De milieudienst werkt voorlopig enkel nog op afspraak en dit:

iedere dag vanĀ 08.30 - 12 u.
op woensdag eveneens van 14 - 16 u.

Voor een bezoek aan het recyclagepark hoef je geen afspraak te maken.