Gemeente Kortemark

Milieuvergunning vernieuwen

Hierbij wenst de gemeente het belang te benadrukken van het tijdig hernieuwen van milieuvergunningen of vergunningen afgeleverd voor de Vlarem-wetgeving. In Art. 39 § 1 van VLAREM-titel I is vermeld dat de hernieuwing tussen de achttiende en de twaalfde maand voor het verstrijken van de lopende vergunning moet aangevraagd worden.
Alleen indien de hernieuwing in deze periode is ingediend, mag na het vervallen van de vergunning verder geëxploiteerd worden en dit tot het verkrijgen van de hernieuwing.

Het is uiterst belangrijk dat de betrokken exploitanten hun hernieuwingsaanvraag tijdig indienen. Dit is minstens 12 maanden voor het vervallen van de vergunning en uiterlijk voor de einddatum van de lopende milieuvergunning. Bedrijven die hieraan niet voldoen worden beoordeeld als NIEUWE bedrijven.

Hieraan is een belangrijk risico verbonden, namelijk het NIET meer verkrijgen van een milieuvergunning, of het opgelegd krijgen van strengere voorwaarden. Redenen voor het niet milieuvergunning, of het opgelegd krijgen van strengere voorwaarden. Redenen voor het niet verlenen van milieuvergunningen voor nieuwe bedrijven zijn onder meer: zonevreemd zij, of men beoordeelt de mestproductie van de dieren als een stijging, met een ongunstig advies van de mestbank tot gevolg. Ook de exploitatievoorwaarden kunnen grondig veranderen. Nieuwe bedrijven moeten soms aan strengere voorwaarden voldoen dan bestaande bedrijven (vb. lozingsnormen, geluidsnormen).

Elke exploitant heeft er alle belang bij om de einddatum van AL zijn vergunningen te bekijken. Heel wat vergunningen vervallen namelijk tussen 2005 en eind 2011. Het betreft grondwaterwinningen die verleend zijn van voor 20/8/1985, lozingsvergunningen, exploitatievergunningen van voor de Vlarem-wetgeving (maximaal geldig tot 1/9/2011), landbouwaangiften van 1977 (30 jaar geldig) en van 1990 (20 jaar geldig).

Ook de volgende feiten hebben het verval van de milieuvergunning van rechtswege tot gevolg (hoofdstuk VI van het milieuvergunningendecreet):

  • Het niet in gebruik nemen binnen de voorziene termijn,
  • De vernieling van de inrichting door brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van het exploiteren van de inrichting,
  • Het gedurende 2 openvolgende jaar niet uitbaten van een inrichting,
  • Het door de exploitant op vrijwillige basis volledig en definitief stopzetten van de inrichting.

Praktisch

Omgevingsloket

Milieu

Stationsstraat 68
8610 Kortemark

Tel. 051 57 51 34
Fax 051 57 51 20

Openingstijden

iedere dag van 08.30 - 12 u.
op woensdag eveneens van 14 - 16 u.