Gemeente Kortemark

Nieuwe premieregeling voor nieuwbouw en bestaande woningen

Infrax ondersteunt klanten die streven naar een zo laag mogelijk energieverbruik en die maximaal hernieuwbare energiebronnen benutten. Het netbedrijf lanceert nu een totaalpakket voor nieuwbouwwoningen die energiezuiniger zijn dan wettelijk verplicht: de E-peilpremie.

Sinds 2006 kent Vlaanderen een Energieprestatieregelgeving voor nieuwbouw. Elke nieuwe woning moet voldoen aan enkele minimumeisen op het gebied van isolatie, verwarming, warmwaterinstallatie, ventilatie, hernieuwbare energie en binnenklimaat. Dit wordt vertaald in een energiepeil of E-peil dat niet hoger dan 100 mag zijn. Voldoet uw woning niet, dan kunt u hierop beboet worden.

Lager peil, hogere premie

Infrax start nu met een allesomvattende REG-premie voor nieuwbouw: de E-peilpremie. Om in aanmerking te komen voor de E-peilpremie moet een nieuwbouw minstens 20% zuiniger zijn dan wettelijk verplicht.
Het E-peil mag dus niet hoger zijn dan 80. Hoe lager het E-peil, hoe hoger de premie.
Bouwt u een E80-woning, dan krijgt u 400 euro. Voor een passiefhuis met bijvoorbeeld een E-peil van 20 loopt de premie al op tot 2800 euro.

Ook nog premie voor zonneboiler

Met de E-peilpremie wil Infrax bouwers die hun woning voortreffelijk isoleren belonen. Dat was vroeger onmogelijk, want de isolatiepremie golden alleen voor bestaande woningen. Anderzijds komen nieuwe woningen met een E-peil van meer dan 80 niet langer in aanmerking voor onze afzonderlijke REG-premies voor condensatieketels, ventilatiesystemen of warmtepompen. Als kers op de taart kunnen bouwers die wél recht hebben op onze globale E-peilpremie in 2009 uitzonderlijk nog rekenen op een verhoging van de premie met 300 euro voor de installatie van een zonneboiler.

REG-premies nieuwe woningen

 • E-peil 80 of lager halen: de premie is afhankelijk van het behaalde E-peil. Als je ook een zonneboiler plaatst, kan de premie verhoogd worden met 300 euro.
 • Aardgaswasdroger: 250 euro bij aankoop van een aardgaswasdroger.

Regeling bestaande woningen versoepeld

Voor bestaande woningen handhaaft Infrax alle premies van 2008. De definitie van en bestaande woning wordt wel versoepeld. Voortaan gaat het om elke woning die al meer dan 3 jaar op het elektriciteitsnet is aangesloten.

REG-premies bestaande woningen

Enkel voor bestaande woningen/appartementen:

 • Condensatieketel op aardgas: 125 euro als de condensatieketel geplaatst is door een geregistreerde installateur.
 • Dakisolatie: 2 euro per m² geïsoleerd dakoppervlak, 4 euro bij plaatsing door een geregistreerde aannemer. Het Vlaams Gewest geeft een bijkomende premie van 500 euro voor dakisolatie van minimum 40 m².
 • Muurisolatie: 2 euro per m², als u ze zelf plaatst. 4 euro als een isolatiefirma het voor u opknapt.
 • Vloerisolatie: 2 euro per m². 4 euro bij plaatsing door een geregistreerde aannemer.
 • Kelderisolatie: 2 euro per m². 4 euro bij plaatsing door een geregistreerde aannemer.
 • Vervanging enkel glas door HR-glas: 10 euro per m² enkel glas dat u vervangen hebt. Enkel als het glas geplaatst is door een geregistreerd aannemer.
 • Radiatorfolie: 1 euro per gekochte m² folie.
 • Thermostatische radiatorkraan: 5 euro per stuk.
 • Ventilatie met warmterecuperatie: 150 euro per ventilatie-unit geplaatst door een geregistreerde aannemer.
 • Warmtepomp: 210 euro per kW elektrisch compressorvermogen, met een maximum van 1680 euro. Enkel indien de warmtepomp geplaatst is door een geregistreerd aannemer.
 • Zonneboiler; 75 euro per m² collectoroppervlak, met een minimum van 525 euro en een maximum van 1500 euro. Enkel als de zonneboiler geplaatst is door een geregistreerd aannemer.
 • Halen van passiefhuisstandaard bij verbouwing: 2000 euro, enkel voor woningen, niet voor appartementen.
 • Aardgaswasdroger: 250 euro bij aankoop van een aardgaswasdroger.

Ook voor bedrijven blijven alle bestaande REG-premies gelden, maar in enkele gevallen veranderen de bedragen en/of de voorwaarden.

U vindt de aanvraagformulieren voor de REG-premies van Infrax op www.infrax.be onder de rubriek 'premies en acties'.
Hebt u geen internet, bel dan de infolijn 078 35 30 20.

Praktisch

Sociaal Huis - WoonWinkel West

Maatschappelijke zetel en correspondentieadres : Stationsstraat 68 – 8610 Kortemark.

De burelen van het Sociaal Huis bevinden zich in de Hospitaalstraat 29 – 8610 Kortemark.

Tel. afspraak: 0498 94 10 38

Openingstijden

Maandag: 8.30 tot 12 uur
Donderdag: 8.30 tot 12 uur