Gemeente Kortemark

Kleine landschapselementen - aanplant

De milieuraad geeft subsidies voor de aanplant van groen door landbouwers en particulieren uit het landelijk gebied (agrarisch gebied, agrarisch gebied met landschappelijke waarde, agrarisch gebied met ecologische waarden, natuurgebied, natuurreservaat, parkgebied en valleigebied).

Deze actie 'Plant&goed' wordt volledig bekostigd door de milieuraad. Zowel het onderhoud van streekeigen hagen, houtkanten, knotbomen en poelen wordt gesubsidieerd als de aanplant/aanleg ervan.

Voor de aanplant van streekeigen groen kan de aanplanter 40% van het factuurbedrag terug betaald krijgen met een maximum van 250 euro/jaar. De aanplanter kan vrij kiezen uit een vaste lijst streekeigen struiken, bomen en fruitbomen die hij bij een zelf te kiezen plantenkweker aankoopt.

Praktisch

Omgevingsloket

Milieu

Stationsstraat 68
8610 Kortemark

Tel. 051 57 51 34
Fax 051 57 51 20

Openingstijden

De milieudienst werkt voorlopig enkel nog op afspraak en dit:

iedere dag vanĀ 08.30 - 12 u.
op woensdag eveneens van 14 - 16 u.

Voor een bezoek aan het recyclagepark hoef je geen afspraak te maken.