Gemeente Kortemark

Bijkomende subsidies voor scheiden van vuil- en regenwater

Kortemark geeft bijkomende subsidies voor scheiden van vuil- en regelwater.

Tegen eind 2015 moet in Vlaanderen in principe elke druppel afvalwater worden gezuiverd. 7 jaar later moet de ecologische kwaliteit van al het grond- en oppervlaktewater minstens goed zijn.
Beide Europese richtlijnen vereisen een doeltreffende gemeentelijke riolering die het afvalwater naar zuiveringsinstallaties leidt.

Het water dat toekomt in het zuiveringsstation mag echter niet verdund zijn door regenwater. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) eist dat bij (her)aanleg van riolering nog enkel afvalwater naar het zuiveringsstation gevoerd wordt. Hierdoor is het verplicht dat woningen het regenwater scheiden van het vuil water. Voor nieuwbouwwoningen wordt dit al verschillende jaren verplicht gesteld, voor bestaande woningen is het enkel verplicht als de riolering in de straat wordt aangelegd of vernieuwd.

De rioolbeheerder Infrax geeft een subsidie voor het scheiden van afvalwater en regenwater bij bestaande woningen. Deze subsidie bedraagt 200 euro forfaitair + 200 euro (met een maximum van 50%) van de voorgelegde factuur, m.a.w. een maximale toelage van 400 euro.

De gemeenteraad van Kortemark heeft op 17 mei 2010 beslist om een bijkomende subsidie te geven als de kosten hoger oplopen dan 800 euro. Het bedrag van de bijkomende gemeentelijke subsidie voor de aanleg van een gescheiden afvoer van afvalwater en hemelwater wordt berekend op het factuurbedrag (incl. BTW) van de goedgekeurde werken en bedraagt:

- 50% subsidie voor de schijf van meer dan 800 euro tot en met 1600 euro,

- 25% subsidie voor de schijf van meer dan 1600 euro tot en met 4800 euro.

De toekenning van deze subsidie verloopt via Infrax. alle bestaande woningen kunnen inspraak maken op deze subsidie voor nog uit te voeren werken.

Inwoners die verbouwingen of her aanleg van de voortuin plannen doen er dus goed aan nu reeds het vuil water van het regenwater te scheiden. Het aanvraagformulier en meer inlichtingen over de subsidie is te vinden op de website van Infrax (www.infrax.be - 078 35 30 20) of bij de technische dienst (051 57 51 34).

Praktisch

Omgevingsloket

Milieu

Stationsstraat 68
8610 Kortemark

Tel. 051 57 51 34
Fax 051 57 51 20

Openingstijden

De milieudienst werkt voorlopig enkel nog op afspraak en dit:

iedere dag vanĀ 08.30 - 12 u.
op woensdag eveneens van 14 - 16 u.

Voor een bezoek aan het recyclagepark hoef je geen afspraak te maken.