Gemeente Kortemark

Reglement ter beperking van de overlast van het gebruik van vogelschrikkanonnen

Reglement ter beperking van de overlast die het gebruik van vogelschrikkanonnen met zich meebrengen met ingang van 1 oktober 2007.

Artikel 1.

Het gebruik van vogelschrikkanonnen voor het verjagen van vogels bij het beschermen van de akkerbouw, tuinbouw en fruitteelt is enkel toegestaan in de periode van 15 april tot 15 juni.

Indien buiten deze periode een vogelschrikkanon geplaatst wordt, is er een schriftelijke machtiging van de burgemeester vereist. Ook indien er wordt afgeweken van één of meer van de onderstaande artikel van dit reglement, is een machtiging van de burgemeester vereist.

De aanvraag wordt gemotiveerd en moet toelaten de mogelijke hinder van de installatie te beoordelen.

Artikel 2.

Luchtdrukkanonnen mogen enkel opgesteld worden op een afstand van meer dan 200 meter van een woongebied zoals bepaald in de ontwerp-gewestplannen of gewestplannen en/of andere plannen van aanleg of RUP's, en/of op een afstand van meer dan 100 meter van een woning.

Artikel 3.

Het gebruik van luchtdrukkanonnen is verboden tussen 21.30 uur en 06.00 uur. Op gemotiveerd verzoek kan in de machtiging een ingekorte verbodsperiode worden bepaald.

Artikel 4.

De machtiging kan maximaal voor een duur van 4 weken na mekaar worden toegestaan en uitsluitend in de periode van 15 maart tot 15 september. Bovendien gelden tijdens deze periode de uren van zonsopgang tot zonsondergang indien de zon vroeger dan 21.30 uur ondergaat of later dan 06.00 uur opgaat.

Verder gebruik vereist het indienen van een nieuwe aanvraag.

Artikel 5.

Het kanon mag niet meer dan 10 knallen per uur en 2 per 10 minuten produceren.

Artikel 6.

De opening van het kanon moet steeds in de meest gunstige richting geplaatst worden ten aanzien van de hindergevoelige plaatsen of gebieden vermeld in artikel 2.

Artikel 7.

De ambtenaren van politie, de hulpagenten van politie en de technische ambtenaren van de gemeente als bedoeld in artikel 58 1°, van titel I van het VLAREM zijn gelast met het toezicht op de naleving van deze verordening en de vaststelling van overtredingen.

Artikel 8.

Tenzij een wet of decreet daarin heeft voorzien, zullen overtredingen van dit reglement worden gestraft met een geldboete van 25 euro per dag.

Artikel 9.

Dit reglement treedt in werking vanaf 1 oktober 2007.

Artikel 10.

Afschrift van deze politieverordening zal toegezonden worden aan de Bestendige Deputatie van de Provincieraad, aan de Procureur des Konings te Veurne, aan de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Veurne, aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij de Politierechtbank te Veurne, aan de Vrederechter van het kanton en de Zone chef te Diksmuide.

Praktisch

Omgevingsloket

Milieu

Stationsstraat 68
8610 Kortemark

Tel. 051 57 51 34
Fax 051 57 51 20

Openingstijden

De openingsuren van het recyclagepark vind je verder op deze pagina. Voor een bezoek aan het park hoef je geen afspraak te maken.

De milieudienst werkt voorlopig wél enkel nog op afspraak en dit:

iedere dag van 08.30 - 12 u.
op woensdag eveneens van 14 - 16 u.