Gemeente Kortemark

Reglement premie voor herbruikbare luiers

REGLEMENT PREMIE VOOR HERBRUIKBARE LUIERS

Art. 1. Met ingang van 1 juni 2003 wordt een toelage toegekend van 100 euro per kind voor gezinnen die herbruikbare luiers gebruiken.

Art. 2. Enkel gezinnen woonachtig op het grondgebied van de gemeente Kortemark komen in aanmerking voor deze betoelaging.

Art. 3. Alleen kinderen geboren vanaf 1 juni 2003 komen in aanmerking.

Art. 4. De betoelaging wordt bekomen na voorlegging van een volledig ingevuld aanvraagformulier en op basis van kastickets waarop de aankoop van herbruikbare luiers ten belope van minstens 200 euro vermeld staat. Deze aanvraag moet ingediend zijn binnen de 8 maanden na de geboorte van het desbetreffend kind.

Art. 5. Per kind kan de toelage slechts eenmaal worden toegekend.

Art. 6. Afschrift van dit besluit toe te sturen aan de heer Gouverneur van West-Vlaanderen en de IVRO, Oostnieuwkerksesteenweg 121 te 8800 Roeselare.

Goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 02 juni 2003.

Praktisch

Omgevingsloket

Milieu

Stationsstraat 68
8610 Kortemark

Tel. 051 57 51 34
Fax 051 57 51 20

Openingstijden

De openingsuren van het recyclagepark vind je verder op deze pagina. Voor een bezoek aan het park hoef je geen afspraak te maken.

De milieudienst werkt voorlopig wél enkel nog op afspraak en dit:

iedere dag vanĀ 08.30 - 12 u.
op woensdag eveneens van 14 - 16 u.