Gemeente Kortemark

Wachtbekken

In het verleden zijn in onze gemeente herhaaldelijk problemen gerezen met waterafvoer en -berging, wat plaatselijk tot wateroverlast in de dorpskom van Kortemark heeft geleid.

Vanuit deze problematiek heeft het Provinciebestuur in samenwerking met de gemeente een wachtbekken ingeplant aan de samenvloeiing van de Grijsperrebeek, de Kasteelbeek, en de Spanjaardbeek.

Het gebied rond het wachtbekken zal een multifunctioneel karakter krijgen waarbij waterbeheersing, natuur en recreatie samengaan.

Prioritair is de verlaging van het waterpeil bij hevige regen. Het waterpeil mag evenwel niet te laag komen (waterleven moet mogelijk blijven).
De tweede functie is de natuurlijke functie. Het wachtbekken zal gevuld worden met relatief zuiver water van de Kasteelbeek, en zal in de lente- en zomerperiode op een redelijk peil gehouden worden.

De rest van het gebied werd zo natuurlijk mogelijk ingericht. In het gebied werd verder ook plaats gemaakt voor stille recreatie: wandelpaden, zitbanken, observatiehutten, ...

 

Praktisch

Omgevingsloket

Milieu

Stationsstraat 68
8610 Kortemark

Tel. 051 57 51 34
Fax 051 57 51 20

Openingstijden

iedere dag van 08.30 - 12 u.
op woensdag eveneens van 14 - 16 u.