Gemeente Kortemark

Milieuklachten

MKROS

Om inzicht te verweren over de hinderbeleving in Vlaanderen en om de communicatie tussen de diensten op de verschillende bestuursniveaus te verbeteren, werd het MKROS opgestart.

Wat is MKROS eigenlijk?

De naam zegt het zelf: het MilieuKlachten Registratie- en OpvolgingsSysteem is een systeem om milieuklachten te registreren en beter op te volgen. Concreet gaat het om een internettoepassing die de ingevoerde klachten doorstuurt naar de juiste overheidsdienst.
Milieuambtenaren, politiediensten, milieu-inspecteurs, natuur- en boswachters, de brandweer, gezondheidsinspecteurs en andere diensten met toezichthoudende bevoegdheid kunnen via een aantal webpagina's de klacht in een centrale databank brengen en opvolgen. Belangrijk hierbij is dat het kan gebeuren van uit de 3 toezichthoudende bestuursniveaus (gemeente, provincie, gewest). Zo komt de hinderklacht snel bij de juiste instantie op het juiste bestuursniveau terecht.

Hoe kunt u een hinderklacht laten registreren?

Zelf kunt u geen klacht in het MKROS invoeren. Voor de registratie van een hinderklacht kunt u terecht bij het gemeentelijk meldpunt voor hinderklachten.

Volgende personen kunnen gecontacteerd worden:

  • Politiezone Polder, Hendrik Catteeuw, via het nummer 051 51 00 00 of via het algemene nummer 101 (dringende zaken en na de kantooruren).
  • Milieu-inspectie Brugge voor klachten i.v.m. een 1ste klasse bedrijf op het nummer 050 24 79 60
  •  Milieudienst Kortemark, Greet van Staeyen, via 051 57 51 34 of via e-mail: milieu@kortemark.be

Milieuklachten kunnen dus steeds doorgegeven worden aan de politiediensten, die langer bereikbaar zijn. De gegevens in verband met de klachten worden onderling uitgewisseld.
Milieuklachten kunnen van uiteenlopende aard zijn: algemene milieuvervuiling zoals bv. vervuiling van een beek, hinder afkomstig van vergunningsplichtige inrichtingen (bedrijf) zoals bv. lawaaihinder, geurhinder, vuile rook, enz..., verboden handelingen zoals verbranden van afval, lozen chemicaliën in de riool, enz...

Klachten die eerder te maken hebben met burenhinder horen thuis bij de politiediensten.

 Voor klachten over het bedrijf Silvamo werd zoals opgelegd in de milieuvergunningsvoorwaarden een specifiek klachtenmeldpunt geïnstalleerd.
Klagers kunnen naast de hierboven vermelde kanalen ook terecht bij het bedrijf zelf:
Hugo Dedecker - tel. 0476 31 59 58 of hugo.dedecker@silvamo.be (omwonenden kregen deze info ook via bijgaande brief).

Voor klachten over het bedrijf Opmetaal nv werd zoals opgelegd in de milieuvergunningsvoorwaarden een specifiek klachtenmeldpunt geïnstalleerd.
Klagers kunnen naast de hierboven vermelde kanalen ook terecht bij het bedrijf zelf:
OPMETAAL NV: tel.: 051 56 98 01; e-mail: info@opmetaal.be (omwonenden kregen deze info ook via bijgaande brief).

Praktisch

Omgevingsloket

Milieu

Stationsstraat 68
8610 Kortemark

Tel. 051 57 51 34
Fax 051 57 51 20

Openingstijden

De openingsuren van het recyclagepark vind je verder op deze pagina. Voor een bezoek aan het park hoef je geen afspraak te maken.

De milieudienst werkt voorlopig wél enkel nog op afspraak en dit:

iedere dag van 08.30 - 12 u.
op woensdag eveneens van 14 - 16 u.