Gemeente Kortemark

Geurhinder

Zowat 20% van de bevolking in Vlaanderen is op één of andere manier gehinderd door geurtjes afkomstig van allerlei activiteiten.
De meeste klachten hebben betrekking op huishoudelijke activiteiten van burgers zoals de opslag en verwerking van afval (huisvuilniszakken, GFT-containers op appartementen) en het verbranden van afval. Maar ook door een lekkende brandstoftank, het verwaarloosde kippenhok van de buurman, hondenpoep, kattenpis, een overlopende septische put en een lozing in de riolering kan er zich geurwrevel voordoen.

Wat te doen bij geurhinder?

Klachten rond geurhinder kunt u melden bij de gemeentelijke milieudienst.

Hoe kunt u zelf geurhinder vermijden?

 • Vermijd het stoken van vuurtjes in uw tuin: de Vlaamse milieureglementering verbiedt het particulier branden van afvalstoffen. Uitzondering: plantaardige afvalstoffen afkomstig van de ontbossing of ontginning van terreinen of eigen bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden, het onderhoud van tuinen op voorwaarde dat de stookplaats zich op ten minste 100 meter afstand  van alle begroeiing en bebouwing bevindt. In de praktijk zijn er zeer weinig plaatsen die aan deze eis voldoen, zeker in de woonzones.
 • Verbrandt in uw verbrandingstoestel enkel geschikte brandstoffen (dus geen huisvuil, sloophout, behandeld hout, plasticafval, ...).
 • Laat uw verwarmingsinstallatie en schoorsteen jaarlijks onderhouden.
 • Informeer u over composteren (kan bij de milieudienst): op de juiste manier composteren veroorzaakt geen geurhinder.
 • Verwijder tijdig uw huisvuilzakken.
 • Reinig regelmatig uw kippenhok, hondenren, ...
 • Kies voor natuurverven (zonder vluchtig organische stoffen).
 • Lekkende brandstoftanks zorgen ook voor geurhinder, controleer dus regelmatig uw brandstoftank.
 • Kies voor een milieuvriendelijke auto en pas uw rijstijl aan.
 • Laat uw auto wat vaker thuis en ga te voet of met de fiets.
 • Loos geen afvalstoffen in de riolering: de openbare riolering is alleen bestemd voor huishoudelijk afvalwater en regenwater (dus geen frituurvet, keukenafval, KGA of giftige stoffen, ...).

Praktisch

Omgevingsloket

Milieu

Stationsstraat 68
8610 Kortemark

Tel. 051 57 51 34
Fax 051 57 51 20

Openingstijden

iedere dag van 08.30 - 12 u.
op woensdag eveneens van 14 - 16 u.