Gemeente Kortemark

Geluidshinder

Het wegverkeer is veruit de meest verspreide en belangrijkste bron van geluidshinder. Maar ook het lucht- en spoorverkeer zorgen in bepaalde gebieden voor een sterke druk op de algemene leefbaarheid van de omgeving.
Economische activiteiten (industrie, handel en diensten) en luidruchtige recreatie kunnen lokaal eveneens een bron van geluidsoverlast vormen.

Het feit dat een grote groep mensen op een relatief kleine oppervlakte samenwoont, zorgt op zich al voor een belangrijke hinder door burengeluid.
Uit het schriftelijk leefomgevingsonderzoek blijkt dat ongeveer 30% van de Vlamingen minstens tamelijk gehinderd zijn door geluid. Daarvan zijn 11,8% ernstig tot extreem gehinderd.

Heeft u last van geluid? Dien dan een klacht in bij de Politie of bij de milieudienst van Kortemark.

Nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten

Vanaf 1 januari 2013 gelden nieuwe geluidsnormen voor het organiseren van muziekactiviteiten waarbij elektronisch versterkte opgenomen of live muziek wordt gespeeld.

De Vlaamse Regering wil hiermee vooral de kans op gehoorschade bij het publiek en de medewerkers verminderen, en daarnaast ook de overlast voor de buren beperken. Gehoorschade treedt meestal sneller op dan je denkt en is bijna altijd onomkeerbaar. 
Zwaar beschadigde trilhaartjes in je oren kunnen niet meer worden hersteld, met een verminderd gehoor of permanente oorsuizingen tot gevolg.

Zolang de muziek niet luider speelt dan 85 dB(A) hoef je niets speciaals aan te vragen of te doen. 
Boven de 85 dB(A) hangt wat je moet doen af van het aantal keer dat je per jaar een muziekactiviteit organiseert (meer of minder dan 12x per jaar). In het schema in bijlage wordt weergegeven wat je afhankelijk van de situatie en het geluidsniveau precies moet aanvragen/doen. 
Voor activiteiten die minder dan 12x per jaar doorgaan moet de aanvraag via de jeugddienst gebeuren. 
Voor muziekactiviteiten die meer dan 12x per jaar doorgaan, gebeurt de aanvraag via de milieudienst.

Meer info op www.lne.be/geluidsnormen of op de milieudienst via milieu@kortemark.be of tel. 051 57 51 34.

Praktisch

Omgevingsloket

Milieu

Stationsstraat 68
8610 Kortemark

Tel. 051 57 51 34
Fax 051 57 51 20

Openingstijden

iedere dag van 08.30 - 12 u.
op woensdag eveneens van 14 - 16 u.