Gemeente Kortemark

Beperken pesticidengebruik in de land- en tuinbouw

Als landbouwer kan je de verontreiniging van oppervlaktewater in de nabijheid van velden en boomgaarden beduidend verminderen door het nemen van verschillende voorzorgsmaatregelen. Op deze wijze lever je eveneens een bijdrage tot de bescherming van het watermilieu en de kwaliteit van het water en dit zonder dat de werkzaamheid van de gewasbeschermingsmiddelen in het gedrang komt.

In de folder kan je meer info vinden over hoe je de impact van chemische gewasbescherming op de natuur kan beperken.

Naast chemische gewasbescherming zijn er nog andere mogelijkheden om ziekten en plagen te bestrijden. Hieronder zijn enkele tips te vinden.

  • Controleer of het plantmateriaal gezond is en kies voor cultivars die resistent of tolerant zijn tegen verschillende ziekteverwekkers. Verzorg ook de teelttechniek (teeltrotatie, bodemvruchtbaarheid, aangepaste bemesting, zaai- of planttijdstip met zorg kiezen, standdichtheid gewassen, akkerrandbeheer,….
  • Controleer op plagen: grijp pas in als de parasietenpopulatie zo groot dreigt te worden dat u financieel verlies zal leiden. Zolang de kosten voor bestrijding niet opwegen tegen het verlies door plantenschade, heeft het immers geen zin om gewasbeschermingsmiddelen te verspillen. Controleren kan ondermeer door het plaatsen van vangplaten.
  • Doe aan mechanische onkruidbestrijding: aanleg vals zaaibed, schoffelmachine, vingerwieders, wiedharken, … (vlif-steun mogelijk).
  • Doe aan fysische onkruidbestrijding (vb thermische onkruidbestrijding).
  • Doe aan biologische bestrijding: spaar natuurlijke vijanden door bijvoorbeeld schuilplaatsen te creëren voor natuurlijke vijanden in hagen, houtkanten,… of door nestkasten te plaatsen.

Praktisch

Omgevingsloket

Milieu

Stationsstraat 68
8610 Kortemark

Tel. 051 57 51 34
Fax 051 57 51 20

Openingstijden

De milieudienst werkt voorlopig enkel nog op afspraak en dit:

iedere dag van 08.30 - 12 u.
op woensdag eveneens van 14 - 16 u.

Voor een bezoek aan het recyclagepark hoef je geen afspraak te maken.